V Forum Pomorskiej Edukacji z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, prof. dr hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego (Uniwersytet Gdański), prof. Tomasza Szkudlarka (Uniwersytet Gdański) i dra Grzegorza Piekarskiego (Akademia Pomors