Rekrutacja na studia podyplomowe

- Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna - nabór na XV edycję studiów [więcej szczegółów]
- Podyplomowe Studia w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego - nabór na VII edycję studiów [więcej szczegółów]
- Podyplomowe Studia Socjoterapii - nabór na I edycję studiów [więcej szczegółów]
- Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Resocjalizacją - nabór na III edycję studiów [więcej szczegółów]
- Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną - nabór na III edycję studiów [więcej szczegółów]
- Zarządzanie pracą socjalną - nabór na I edycję studiów [więcej szczegółów]
- Doradztwo zawodowe w systemie oświaty [więcej szczegółów] Podanie i kwestionariusz na studia podyplomowe [pobierz]

Oferta / Studia Podyplomowe / Rekrutacja na studia podyplomowe