Terminy konsultacji w okresie letniej sesji egzaminacyjnej 2016-17

Harmonogram wyboru specjalności

Zgodnie z procedurą wyboru specjalności na SPS, pedagogika w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku, wyznacza się terminy spotkań informacyjnych dla studentów I SPS na kierunku PEDAGOGIKA, podczas których studenci otrzymają DEKLARACJE WYBORU SPECJALNOŚCI:

st. stacjonarne 27 kwietnia, godz.15.30, s. 317

st. niestacjonarne 30 kwietnia, godz.11.20, s.317

Student wybiera dwie specjalności, przy czym pierwszy wybór jest zawsze wyborem podstawowym, a drugi alternatywnym.
Deklaracje wypełniane są osobiście.

W terminie do 29 maja starosta roku składa wypełnione deklaracje do sekretariatu IPiPS.

Informacja o uruchomionych specjalnościach wraz z proponowanym podziałem na grupy podawana jest do wiadomości studentów w formie ogłoszenia.

Harmonogram wyboru specjalności