Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

  Weryfikowanie programów kształcenia
 • Procedura
 • Ankieta
 • Karta kontrolna weryfikowania programów kształcenia
  Weryfikowanie projektów programów kształcenia
 • Procedura
 • Karta kontrolna weryfikowania projektów programów kształcenia
  Zatwierdzanie programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia
 • Procedura
 • Załącznik
Jakość Kształcenia / Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia