INSTYTUT PEDAGOGIKI

  PLANY STUDIÓW

 1. Plan_studiow_SPS_niestacjonarne_2014-2017.xls
 2. Plan_studiow_SPS_stacjonarne_2014-2017.xls
 3. SDS_niestacjonarne_2015-2017.xls
 4. SDS_niestacjonarne_2016-2018.xls
 5. SDS_stacjonarne_2015-2016.xls
 6. SDS_stacjonarne_2015-2017.xls
 7. SDS_stacjonarne_2016-2019.xls
 8. SPS_niestacjonarne_2015-2018.xls
 9. SPS_niestacjonarne_2016-2019.xls
 10. SPS_stacjonarne_2015-2018.xls
 11. SPS_stacjonarne_2016-2019.xls

  SYLABUSY

 1. SDS 14-16.rar
 2. SPS Pedagogika 14-17.rar
 3. SPS Praca Socjalna 2016 - 2019.doc
 4. SPS na cykl kształcenia 2016 - 2019.zip
 5. Sylabusy Podstawowe i Kierunkowe.doc
 6. Sylabusy specjalnościowe.docx
 7. index.php1
 8. sylabusy SPS Pedagogika, Praca Socjalna 2015.rar