Najnowsza publikacja pracownika Zakładu Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować o wydaniu najnowszej  monografii autorstwa dra Pawła Kozłowskiego - pracownika Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku - i dra Krzysztofa Stasiaka,  pt. Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne.
Książka - pierwsza monografia obrazująca zarys działalności ośrodka kuratorskiego - powstała jako dopełnienie prac w zakresie cyklu debat na temat zmian w prawie nieletnich oraz Zespołu Eksperckiego ds. Opracowania Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich przy Rzeczniku Praw Dziecka, w których to autorzy brali czynny udział.

Publikacja jest pozycją Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Jest dostępna w formie papierowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Można z niej również skorzystać w formie nieodpłatnego e - booka, pobierając plik w formacie PDF. Link do publikacji: http://brpd.gov.pl/node/43259

 

Rozstrzygnięto konkurs SP 10 i Instytutu Pedagogiki

22 października br. organizatorzy: Szkoła Podstawowa z Oddziałai Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku oraz Instytut Pedagogiki AP zaprosili dzieci z regionu słupskiego na rozstrzygniecie Regionalnego Konkursu Plastycznego "Bez barier. Choć inni-wszyscy jesteśmy tacy sami". Cała uroczystość odbyła się w Instytutucie Pedagogiki. Zaproszono 42 dzieci, których prace uzyskały najwyższe lokaty, pośród aż 196 nadesłanych na konkurs. Aula Intsytutu Pedagogiki była wypełniona po brzegi, ponieważ na wręczenie nagród uczniowie pzybyli z całymi rodzinami. Po części oficjalnej i wręczeniu nagród, wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy pokonkursowej, która została zorganizowana w ramach uświetnienia III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Edukacja Równosciowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości". Głównymi celami konkursu było rozwijanie twórczości plastycznej dzieci; zainteresowanie problematyką niepełnosprawności, tolerancji i zrozumienia odmienności innego człowieka, zwłaszcza w ujęciu edukacyjnym; rozwijanie wrażliwości estetycznej. Na spotkaniu szkołę reprezentował dyrektor mgr Bogdan Leszczuk, przedstawiecielem Akademii Pomorskiej była kierownik Zakładu Edukacji Wczesnej Instytutu Pedagogiki AP - dr Jolanta Maciąg. Organizatorami konkursu byli: mgr Beata Siłka z SP 10, od kilku lat współpracująca z Instytutem oraz mgr Tomasz Dobrowolski asystent z Zakładu Edukacji Wczesnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 10.

Fotorelacja w rozwinięciu

 

Czytaj więcej...

Uczniowie klas trzecich gośćmi Akademii Pomorskiej

19 października br. klasy III a i III b ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku uczestniczyły w warsztatach “Zauważ, zaakceptuj, zaprzyjaźnij się...
Czyli od tolerancji do integracji - warsztaty dla uczennic i uczniów edukacji wczesnoszkolnej”, które odbyły się w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości” w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pomysłodawcami i realizatorami warsztatów byli: dr Jolanta Maciąg oraz mgr Tomasz Dobrowolski z Zakładu Edukacji Wczesnej Instytutu Pedagogiki AP. W trakcie zajęć dzieci, na podstawie wysłuchanej bajki, miały okazję przybliżenia sobie tematyki tolerancji, akcpetacji, integracji i wzajemniej odpowiedzialności. Po wypowiedziach uczniów można było zauważyć sporą wiedzę na poruszane tamty oraz duże zaangażowanie w realizację wykonywanych zadań. Po części warsztatowej dzieci zwiedziły gmach Uczelni, odwiedzając najważniejsze pomieszczenia. Mieli także okazję poznania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Ministra Piotra Müllera.

Na zakończenie wszyscy udali się na specjalnie przygotowany dla nich poczęstunek, który był okazją do podsumowania zdobytej wiedzy i wymiany wrażeń.

Fotorelacja w rowinięciu.

Czytaj więcej...

Dlaczego film „Kler” budzi tak duże emocje? Dyskusja w Polskim Radiu Koszalin z udziałem pracownika Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku - dra Łukasza Androsiuka

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji w  Polskim Radio Koszalin z udziałem adiunkta Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku - dra Łukasza Androsiuka. Przedmiotem debaty był "Kler" - film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uznany został za najlepszy film tegorocznego konkursu.

Poniżej link do audycji:

http://www.prk24.pl/39307867/dlaczego-film-kler-budzi-tak-duze-emocje-dyskusja-w-polskim-radiu-koszalin

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe Mediacje i negocjacje w szkole

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie): nauczyciele, pedagodzy,  psycholodzy zainteresowani efektywnym rozwiązywaniem konfliktów oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych związanych z konfliktami powstającymi w grupach i zespołach społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk oświatowych – w tym szkoły).

Absolwent jest osobą posiadającą pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz posiada praktyczną umiejętność działań mediacyjnych i negocjacyjnych.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Uwaga! Ostatnie miejsca!

ZAPRASZAMY WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI WSZYSTKICH ETAPÓW KSZTAŁCENIA I SPECJALNOŚCI ORAZ STUDENTÓW DRUGIEGO STOPNIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Reprezentujemy wysoki poziom kształcenia wraz z odpowiednimi warunkami: istnieją pracownie specjalistyczne np. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także PRACOWNIA ARTYSTYCZNA.

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie.

Czytaj więcej...

Wybór Proseminarium/Seminarium

We-need-you-write-now

 

Podajemy listę prowadzących PROSEMINARIUM (II SPS) i SEMINARIUM (I SDS) wraz z limitami przyjęć.

Prosimy zapoznać się z procedurą wyboru, która jest dostępna w pliku poniżej.

Procedura wyboru

PROSEMINARIUM
II SPS STACJONARNE 
Dr Z. Piwoński (11 osób)
Dr M. Obrycka (11 osób)
Dr M. Puchowska (11 osób)

II SPS NIESTACJONARNE 
Dr I. Stelmasiak (14 osób) 
Dr D. Kiełb-Grabarczyk(13 osób)
Prof. A. Zalewska-Meler (13 osób)
Dr J. Maciąg (14 osób)

SEMINARIUM
I SDS STUDIA STACJONARNE 
Prof. A. Zalewska-Meler (10 osób)
Dr G. Durka (9 osób)
dr Kiełb-Grabarczyk (9 osób)

I SDS STUDIA NIESTACJONARNE 
dr M.Aleksandrowicz (13 osób)
Prof. R. Tomaszewski (13 osób)
Dr J. Maciąg (13 osób)
Dr I. Stelmasiak (13 osób)

 

Instytut Pedagogiki i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku na planie filmowym

W dniu 18.09.br. dzieci z grupy "Foczek" Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku wzięły udział w realizacji filmu promocyjnego Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na planie filmowym towarzyszyli im Dyrektor Instytutu Pedagogiki - dr Grzegorz Piekarski - dr Marta Sałapata oraz Dyrektor Przedszkola -  Pani Mirosława Mazurkiewicz

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia.

 

42058641 351593968718066 6927320402024726528 n

42111169 335670563846954 8862124429237288960 n

Nowy doktor Instytutu Pedagogiki

Mamy przyjemność poinformować, że Pani Emilia Kardaś Grodzicka - pracownik Zakładu Psychologii Instytutu Pedagogiki - na mocy decyzji Rady ds. Nauki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.
Pani Doktor serdecznie gratulujemy.
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958 – 2018) - "Z pedagogiką przez systemy i ideologie…", która odbedzie się w dniach 15-16 października 2018 r. w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na Studia Podyplomowe: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna - Edycja XIX

Zajęcia rozpoczynamy po wakacjach!

Zapraszamy wychowawców, pedagogów, nauczycieli wszystkich etapów kształcenia oraz studentów drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Reprezentujemy wysoki poziom kształcenia wraz z odpowiednimi warunkami: istnieją pracownie specjalistyczne np. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także Pracownia Artystyczna.

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie.

Cel studiów. Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Słuchacz/ka Podyplomowych Studiów Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca.
Wartością dodatkową nabytej wiedzy i umiejętności jest możliwość wykorzystania ich do profesjonalnego zaprojektowania i wdrożenia planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Relacja z Sympozjum Naukowego MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

Za nami zorganizowane przez dr M. Obrycką (Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku) i dra Sz. Dąbrowskiego (Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku) Sympozjum Naukowe MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH.

Czytaj więcej...