Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Kurs dokształcający dla nauczycieli języków obcych z Gminy Damnica

ue

10.02. mgr Waldemar Sypiański prowadził dla nauczycieli z Gminy Damnica Kurs dokształcający dla nauczycieli języków obcych. Kurs realizowany był w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.

Czytaj więcej...

Zajęcia z zakresu Doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

ue

17.02.br. odbyły się kolejne zajęcia dla nauczycieli z Gminy Damnica z zakresu Doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia zrealizowane zostały przez dr Monikę Niską oraz mgr Lucynę Pacan.

Czytaj więcej...

Quo vadis szkoło?

19 lutego o godz.16.30 w budynku Akademii Pomorskiej, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji, której przewodniczyła dr Jolanta Maciąg. W przygotowaniu agendy wziął udział dr Witold Kołodziejczyk, wiceprzewodniczący SRE.
Głównym celem spotkania była prezentacja wniosków ze studyjnych wizyt w londyńskich szkołach i realizacji własnych koncepcji zainspirowanych pobytami w polskich i brytyjskich placówkach (między innymi w Łodzi, Radowie Małym, Mysiadle, Bolton i Londynie).

Czytaj więcej...

Godziny dziekańskie

W związku ze spotkaniem pracowników Wydziału Nauk Społecznych z władzami Uczelni, ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) w godz. 9.00-11.00.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Mirosław Patalon, prof. zw. AP

Prof. B. Śliwerski o filozofii ambiwalencji w ujęciu prof. Lecha Witkowskiego i wkładzie prof. Mirosława Patalona w pedagogikę religii

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym tekstem prof. B. Śliwierskiego, w którym mowa m.in. o filozofii ambiwalencji w ujęciu prof. Lecha Witkowskiego i wkładzie prof. Mirosława Patalona w pedagogikę religii.

Odbyły się zajęcia z Terapii logopedycznej

ue

W dniu 10.02.2018 r. w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” odbyły się zajęcia z Terapii logopedycznej. Warsztaty dla nauczycieli przeprowadziła Pani mgr Lucyna Pacan z Zakładu Edukacji Wczesnej Instytutu Pedagogiki.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

W dniu 12.02.br. - na zaproszenie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Joanny Basiak - odbyło się spotkanie poświęcone nawiązaniu współpracy między Instytutem Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku a Urzędem Gminy Potęgowo. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Potęgowo - Pan Dawid Litwin - a, także pracownicy podległych Urzędowi jednostek organizacyjnych. Instytut Pedagogiki reprezentowali wicedyrektor dr Ewa Piotrów oraz dr Adam Czarnecki, którzy przedstawili ofertę edukacyjną i badawczą Instytutu.

Czytaj więcej...

Kolejne szkolenie z zakresu Terapii logopedycznej

ue

03.02. Pani prof. A. Sobiecka i mgr Lucyna Pacan zrealizowały kolejne z cyklu szkolenie z zakresu Terapii logopedycznej. Zajęcia adresowane były do nauczycieli z Gminy Damnica uczestniczących w projekcie. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.

Czytaj więcej...

Konferencja "Nowe technologie w nauczaniu"

W dniach 9-10.03.2018 r. we Wrześni odbędzie się współorganizowana przez Akademię Pomorską konferencja naukowa pt. "Nowe technologie w nauczaniu". Naszą Uczelnię reprezentował będzie adiunkt z Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji Instytutu Pedagogiki - Pan dr Łukasz Androsiuk.
Szerzej na ten temat: http://lepszaedukacja.pl/

Warsztaty z cyklu szkolenia grupowego pt. Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczące kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie

ue

27.01.br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Tym razem zrealizowano warsztaty z cyklu szkolenia grupowego pt. Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczące kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie. Zajęcia dla nauczycieli z Gminy Damnica przeprowadziła Pani dr Maria Aleksandrovich i dr Grzegorz Piekarski.

Czytaj więcej...

Odbył się warsztat "Terapia logopedyczna"

ue

20.01.br. odbył się warsztat Terapia logopedyczna prowadzony przez Panią prof. Annę Sobiecką. Zajęcia realizowane były w ramach projektu "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa edukacji ogólnej w Gminie Damnica".

Czytaj więcej...

Trzeci z serii warsztat pt. "Doskonalenie umiejętności o kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej"

ue

21.01.br. odbył się już trzeci z serii warsztat "Doskonalenie umiejętności o kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej" przygotowany i przeprowadzony przez Panią dr Danutę Apanel w ramach realizowanego przez Instytut Pedagogiki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020 pt. "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa edukacji ogólnej w Gminie Damnica"

Czytaj więcej...

Kurs dokształcający dla nauczycieli języków obcych

ue

20.01.br. w ramach projektu "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa edukacji ogólnej w Gminie Damnica" odbył się Kurs dokształcający dla nauczycieli języków obcych.
Zajęcia dla Nauczycieli z Gminy Damnica poprowadził Pan mgr Waldemar Sypiański.

Czytaj więcej...

Szkolenie grupowe pt. "Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczące kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie"

ue

20.01.br. w ramach projektu "Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica" - Pani dr Maria Aleksandrovich przeprowadziła szkolenie grupowe pt. "Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczące kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie".

Czytaj więcej...