Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Instytut Pedagogiki i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku na planie filmowym

W dniu 18.09.br. dzieci z grupy "Foczek" Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku wzięły udział w realizacji filmu promocyjnego Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na planie filmowym towarzyszyli im Dyrektor Instytutu Pedagogiki - dr Grzegorz Piekarski - dr Marta Sałapata oraz Dyrektor Przedszkola -  Pani Mirosława Mazurkiewicz

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia.

 

42058641 351593968718066 6927320402024726528 n

42111169 335670563846954 8862124429237288960 n

Konsultacje mgr Lucyny Pacan

Konsultacje z mgr L. Pacan w dniu 19.09.br. zostają odwołane

Nowy doktor Instytutu Pedagogiki

Mamy przyjemność poinformować, że Pani Emilia Kardaś Grodzicka - pracownik Zakładu Psychologii Instytutu Pedagogiki - na mocy decyzji Rady ds. Nauki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.
Pani Doktor serdecznie gratulujemy.
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958 – 2018) - "Z pedagogiką przez systemy i ideologie…", która odbedzie się w dniach 15-16 października 2018 r. w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na Studia Podyplomowe: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna - Edycja XIX

Zajęcia rozpoczynamy po wakacjach!

Zapraszamy wychowawców, pedagogów, nauczycieli wszystkich etapów kształcenia oraz studentów drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Reprezentujemy wysoki poziom kształcenia wraz z odpowiednimi warunkami: istnieją pracownie specjalistyczne np. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także Pracownia Artystyczna.

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie.

Cel studiów. Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Słuchacz/ka Podyplomowych Studiów Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca.
Wartością dodatkową nabytej wiedzy i umiejętności jest możliwość wykorzystania ich do profesjonalnego zaprojektowania i wdrożenia planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Relacja z Sympozjum Naukowego MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

Za nami zorganizowane przez dr M. Obrycką (Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku) i dra Sz. Dąbrowskiego (Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku) Sympozjum Naukowe MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH.

Czytaj więcej...

"Edukacja w Dyskursie" - ukazał sie 5. numer

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się 5 numer czasopisma wydawanego przez Instytut Pedagogiki - "Edukacja w Dyskursie".
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi artykułami.

Sukces Instytutu Pedagogiki

Mamy przyjemność poinformować, że doceniona została realizacja projektu powierzona Instytutowi Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku pt. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” . Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został, w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego, wyłoniony, jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – w/w projektu. Powierzone Instytutowi Pedagogiki szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji.
Potwierdzeniem słuszności wyboru Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku jako partnera do realizacji projektu było oficjalne wręczenie na ręce Dyrektora Instytutu Pedagogiki - dra Grzegorza Piekarskiego - podziękowań, wskazujących na merytoryczne, profesjonalne, twórcze i kreatywne przeprowadzenie szkoleń i kursów.

Czytaj więcej...

Odbyła się Konferencja metodyczna "Od diagnozy do metamorfozy ucznia – jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej"

16.05.2018 r. w Zespole Szkół w Damnicy odbyła się konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia – jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej. Konferencja podsumowywała zrealizowany przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został, w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego, wyłoniony, jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – w/w projektu. Powierzone Instytutowi Pedagogiki szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji. W konferencji udział wzięli pracownicy Instytutu Pedagogiki, Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego, Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, studencki realizujący kształcenie w Instytucie Pedagogiki, doktoranci z Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele z Gminy Damnica, Wójt Gminy Damnica – Pan Grzegorz Jaworski, Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy – Pan Andrzej Kordylas, a także partner Instytutu Pedagogiki w/w projekcie – firma Altra Consulting. Po wygłoszonych prelekcjach dr Grzegorz Piekarski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku dokonał uroczystego wręczania certyfikatów dla nauczycieli z Gminy Damnica, dla których kadra Instytutu przeprowadziła w ramach projektu cykl szkoleń, warsztatów i kursów. Potwierdzeniem słuszności wyboru Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku jako partnera do realizacji projektu było oficjalne wręczenie na ręce Dyrektora Instytutu podziękowań, wskazujących na merytoryczne, profesjonalne, twórcze i kreatywne przeprowadzenie szkoleń i kursów.
Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Sympozjum Naukowe MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

Instytut Pedagogiki i Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na Sympozjum Naukowe MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH. 
Zapraszamy 25 maja 2018 o godz. 16.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, ul. Grodzka 3.
Sympozjum jest otwarte i bezpłatne, wymaga jednak rezerwacji na wskazany poniżej adres e-mail, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali prelekcyjnej.

Czytaj więcej...

Wizyty studyjne naszych studentów "Zdobądź K2!"

W dniu 19 kwietnia br. w ramach projektu „Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku”/Program Operacyjny:  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została zorganizowana wizyta do Centrum Integracji Społecznej w Słupsku. Pani Monika Zenik-Krupień przedstawiła koncepcję funkcjonowania ośrodka i wdrażane projekty.

W dniach od 23 kwietnia do 26 kwietnia 2018 br. odbyły się kolejne dwudniowe wizyty studyjne w niekonwencjonalnych placówkach szkolnych. W wyjeździe wzięła udział grupa studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej Edukacja elementarna z językiem angielskim oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją i przedstawiciele specjalizacji nienauczycielskiej na kierunku Pedagogika.

Czytaj więcej...

Uwaga I SPS Pedagogika Stacjonarne i Niestacjonarne

Informujemy o konieczności wyboru specjalności.  Spotkanie temu poświęcone odbędzie się:
- na studiach stacjonarnych - 15.05 o godz. 16.20 w sali 317
- studiach niestacjonarnych - 19.05 o godz. 10.30 w sali 215
Deklaracja wyboru

Uwaga Studenci I lat SDS

Zgodnie z procedurą wyboru przedmiotów wybieralnych spotkają się Państwo z opiekunem roku.
Podczas spotkania opiekun przedstawi Państwu przedmioty ich specyfikę, by mogli Państwo dokonać wyboru. Przedmioty realizowane będą w semestrze zimowym (III) podczas II roku studiów.
Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego

Konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia - jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej

16 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Damnicy odbędzie się konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia - jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej.
Wydarzenie to będzie okazją do podsumowania realizowanego przez Instytut Pedagogiki projektu Od diagnozy do metamorfozy ucznia - jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został, w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego, wyłoniony, jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – uczestników w/w projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Powierzone Instytutowi Pedagogiki szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji.
Organizatorami konferencji jest Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Urząd Gminy w Damnicy oraz Zespół Szkół w Damnicy.

Czytaj więcej...

Instytut Pedagogiki z uśmiechem w IV Liceum Ogólnokształcącym im K.K. Baczyńskiego w Słupsku

24.04.2018 r.w ramach warsztatów uśmiechu prowadzonych przez Pana Marka Wysoczyńskiego - Smile Coacha - Instytut Pedagogiki - gościł z wizytą w IV Liceum Ogólnokształcącym.
W czasie Smile Coachingu tworzyliśmy przesłanie do świadomości, że uśmiech może być na tyle silny, że pomaga on nam, ale także będzie mógł pomagać innym,a to daje każdemu poczucie wielkiej siły, że to my właśnie pomagamy. Warsztaty, w których uczestniczyli także studenci Instytutu Pedagogiki sprowokowały naszą refleksję nad mądrością uśmiechu. Warsztaty to także wzmocnienie tego wszystkiego co dobre w nas i czegoś co mamy w sobie a możemy się dzielić z każdym. To także niecodzienna okazja by zatrzymać czas na chwilę – bo wtedy kiedy się uśmiechamy zapominamy o „całym świecie”.
UŚMIECHAJMY SIĘ DO SIEBIE ZATEM

Czytaj więcej...