Konsultacje z dr Jolantą Maciąg odwołane.

KONSULTACJE W DNIU 18.10 (CZWARTEK)  Z PANIĄ DR JOLANTĄ MACIĄG ZOSTAJĄ ODWOŁANE
 

Godziny Dziekańskie w dniach 18-19.10.br.

W związku z organizowaną przez Instytut Pedagogiki III Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową EDUKACJA RÓWNOŚCIOWA: WYZWANIA-POTRZEBY-MOŻLIWOŚCI, ogłaszane są godziny dziekańskie na Wydziale Nauk Społecznych w dniach:

18 Października 2018 roku (czwartek) - w godzinach od 14:30 do 18:30;

oraz

19 Października 2018 roku (piątek) - w godzinach od 9:30 do 14:30

Godziny dziekańskie

 

Dlaczego film „Kler” budzi tak duże emocje? Dyskusja w Polskim Radiu Koszalin z udziałem pracownika Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku - dra Łukasza Androsiuka

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji w  Polskim Radio Koszalin z udziałem adiunkta Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku - dra Łukasza Androsiuka. Przedmiotem debaty był "Kler" - film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uznany został za najlepszy film tegorocznego konkursu.

Poniżej link do audycji:

http://www.prk24.pl/39307867/dlaczego-film-kler-budzi-tak-duze-emocje-dyskusja-w-polskim-radiu-koszalin

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe Mediacje i negocjacje w szkole

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie): nauczyciele, pedagodzy,  psycholodzy zainteresowani efektywnym rozwiązywaniem konfliktów oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych związanych z konfliktami powstającymi w grupach i zespołach społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk oświatowych – w tym szkoły).

Absolwent jest osobą posiadającą pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz posiada praktyczną umiejętność działań mediacyjnych i negocjacyjnych.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Uwaga! Ostatnie miejsca!

ZAPRASZAMY WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI WSZYSTKICH ETAPÓW KSZTAŁCENIA I SPECJALNOŚCI ORAZ STUDENTÓW DRUGIEGO STOPNIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Reprezentujemy wysoki poziom kształcenia wraz z odpowiednimi warunkami: istnieją pracownie specjalistyczne np. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także PRACOWNIA ARTYSTYCZNA.

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie.

Czytaj więcej...

Wybór Proseminarium/Seminarium

We-need-you-write-now

 

Podajemy listę prowadzących PROSEMINARIUM (II SPS) i SEMINARIUM (I SDS) wraz z limitami przyjęć.

Prosimy zapoznać się z procedurą wyboru, która jest dostępna w pliku poniżej.

Procedura wyboru

PROSEMINARIUM
II SPS STACJONARNE 
Dr Z. Piwoński (11 osób)
Dr M. Obrycka (11 osób)
Dr M. Puchowska (11 osób)

II SPS NIESTACJONARNE 
Dr I. Stelmasiak (14 osób) 
Dr D. Kiełb-Grabarczyk(13 osób)
Prof. A. Zalewska-Meler (13 osób)
Dr J. Maciąg (14 osób)

SEMINARIUM
I SDS STUDIA STACJONARNE 
Prof. A. Zalewska-Meler (10 osób)
Dr G. Durka (9 osób)
dr Kiełb-Grabarczyk (9 osób)

I SDS STUDIA NIESTACJONARNE 
dr M.Aleksandrowicz (13 osób)
Prof. R. Tomaszewski (13 osób)
Dr J. Maciąg (13 osób)
Dr I. Stelmasiak (13 osób)

 

Instytut Pedagogiki i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku na planie filmowym

W dniu 18.09.br. dzieci z grupy "Foczek" Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku wzięły udział w realizacji filmu promocyjnego Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na planie filmowym towarzyszyli im Dyrektor Instytutu Pedagogiki - dr Grzegorz Piekarski - dr Marta Sałapata oraz Dyrektor Przedszkola -  Pani Mirosława Mazurkiewicz

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia.

 

42058641 351593968718066 6927320402024726528 n

42111169 335670563846954 8862124429237288960 n

Nowy doktor Instytutu Pedagogiki

Mamy przyjemność poinformować, że Pani Emilia Kardaś Grodzicka - pracownik Zakładu Psychologii Instytutu Pedagogiki - na mocy decyzji Rady ds. Nauki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.
Pani Doktor serdecznie gratulujemy.
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958 – 2018) - "Z pedagogiką przez systemy i ideologie…", która odbedzie się w dniach 15-16 października 2018 r. w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na Studia Podyplomowe: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna - Edycja XIX

Zajęcia rozpoczynamy po wakacjach!

Zapraszamy wychowawców, pedagogów, nauczycieli wszystkich etapów kształcenia oraz studentów drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Reprezentujemy wysoki poziom kształcenia wraz z odpowiednimi warunkami: istnieją pracownie specjalistyczne np. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także Pracownia Artystyczna.

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie.

Cel studiów. Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Słuchacz/ka Podyplomowych Studiów Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca.
Wartością dodatkową nabytej wiedzy i umiejętności jest możliwość wykorzystania ich do profesjonalnego zaprojektowania i wdrożenia planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Relacja z Sympozjum Naukowego MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

Za nami zorganizowane przez dr M. Obrycką (Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku) i dra Sz. Dąbrowskiego (Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku) Sympozjum Naukowe MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH.

Czytaj więcej...

"Edukacja w Dyskursie" - ukazał sie 5. numer

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się 5 numer czasopisma wydawanego przez Instytut Pedagogiki - "Edukacja w Dyskursie".
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi artykułami.

Sukces Instytutu Pedagogiki

Mamy przyjemność poinformować, że doceniona została realizacja projektu powierzona Instytutowi Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku pt. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” . Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został, w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego, wyłoniony, jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – w/w projektu. Powierzone Instytutowi Pedagogiki szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji.
Potwierdzeniem słuszności wyboru Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku jako partnera do realizacji projektu było oficjalne wręczenie na ręce Dyrektora Instytutu Pedagogiki - dra Grzegorza Piekarskiego - podziękowań, wskazujących na merytoryczne, profesjonalne, twórcze i kreatywne przeprowadzenie szkoleń i kursów.

Czytaj więcej...

Odbyła się Konferencja metodyczna "Od diagnozy do metamorfozy ucznia – jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej"

16.05.2018 r. w Zespole Szkół w Damnicy odbyła się konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia – jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej. Konferencja podsumowywała zrealizowany przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został, w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego, wyłoniony, jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – w/w projektu. Powierzone Instytutowi Pedagogiki szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji. W konferencji udział wzięli pracownicy Instytutu Pedagogiki, Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego, Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, studencki realizujący kształcenie w Instytucie Pedagogiki, doktoranci z Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele z Gminy Damnica, Wójt Gminy Damnica – Pan Grzegorz Jaworski, Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy – Pan Andrzej Kordylas, a także partner Instytutu Pedagogiki w/w projekcie – firma Altra Consulting. Po wygłoszonych prelekcjach dr Grzegorz Piekarski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku dokonał uroczystego wręczania certyfikatów dla nauczycieli z Gminy Damnica, dla których kadra Instytutu przeprowadziła w ramach projektu cykl szkoleń, warsztatów i kursów. Potwierdzeniem słuszności wyboru Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku jako partnera do realizacji projektu było oficjalne wręczenie na ręce Dyrektora Instytutu podziękowań, wskazujących na merytoryczne, profesjonalne, twórcze i kreatywne przeprowadzenie szkoleń i kursów.
Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia

Czytaj więcej...