Ukazał się 4 numer półrocznika Czasopismo Pedagogiczne