Najnowsza recenzja publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus

Zapraszamy do fragmentu najnowszej recenzji publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona.
Autorką recenzji jest p. Natalia Gburzyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pełna recenzja ukaże się w  czasopiśmie  Pro Fide Rege et Lege.

[...] W swojej pracy prof. Witkowski bada idee i analizy Eriksona w szerokiej perspektywie, uwzględniając rozwój humanistyki, a także dokonania – z obecnej perspektywy czasu – już historyczne. Odczytanie owych idei w taki sposób możliwe było dzięki ogromnej wiedzy autora nt. rozwoju nauk społecznych, a także aktualnych informacji, dotyczących bieżącego dyskursu humanistycznego.[...]

Więcej szczegółów: http://impulsoficyna.com.pl/aktualnosci/versus-recenzja-natalii-gburzynskiej,1150.html

Najnowsza recenzja publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus