Instytut Pedagogiki w Zespole Szkół Akademickich w Słupsku

01.12.br. odbył się kolejny wykład pracownika Instytutu Pedagogiki dla młodzieży z Zespołu Szkół Akademickich w Słupsku. Tym razem wygłosiła go dr Ewa Piotrów - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej i wicedyrektor Instytutu. Pani doktor przedstawiła możliwości wykorzystania teorii psychologicznych w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, przede wszystkim w zakresie nurtu psychodynamicznego oraz behawiorystycznego. Omówiła również możliwości oddziaływań wychowawczych realizowanych w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich i dorosłych.

Instytut Pedagogiki w Zespole Szkół Akademickich w Słupsku