Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych, z przeprowadzonych wyborów na członków Senatu Uczelni na kadencję 2016 – 2020 w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego WNS

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych 2017-12-11

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych