Z wizytą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Kijowie

W dniach od 27 listopada do 2 grudnia br. dr Zdzisław Piwoński - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - przebywał z wizytą roboczą na Wydziale Humanistyczno - Pedagogicznym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Kijowie. Celem wizyty było powołanie zespołu badawczego do kontynuowania badań porównawczych w zakresie realizowanego przez dra Zdzisława Piwońskiego międzynarodowego projektu. Wizyta zakończyła się podpisaniem porozumienia na realizowanie wspólnych badań w latach 2017/2020.

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia.

Z wizytą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Kijowie