Szkolenie grupowe pt. "Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczące kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie"