Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Quo vadis szkoło?

19 lutego o godz.16.30 w budynku Akademii Pomorskiej, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji, której przewodniczyła dr Jolanta Maciąg. W przygotowaniu agendy wziął udział dr Witold Kołodziejczyk, wiceprzewodniczący SRE.
Głównym celem spotkania była prezentacja wniosków ze studyjnych wizyt w londyńskich szkołach i realizacji własnych koncepcji zainspirowanych pobytami w polskich i brytyjskich placówkach (między innymi w Łodzi, Radowie Małym, Mysiadle, Bolton i Londynie).

Pani dyrektor Elżbieta Krawczykiewicz i pani Ewa Pyzio nauczycielka uczestnicząca w listopadowej wizycie studyjnej w Londynie (SP1) oraz dyrektor Grzegorz Borecki (SP nr 6) przedstawili działania oraz plany dotyczące alternatywnych rozwiązań dydaktycznych oraz projektowanych efektów wdrożenia innowacji. Pozyskane informacje podczas wymiany doświadczeń posłużą opracowaniu w ramach projektu Słupskiego Centrum Nauki i Rozwoju Kompetencji bazy innowacyjnych projektów edukacyjnych realizowanych w słupskich szkołach i przedszkolach. Posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji odbyło się w poszerzonym składzie - zaproszonych liderów sieci współpracy działających w naszych placówkach oświatowych. W spotkaniu uczestniczyła pani Anna Sadlak dyrektor Wydziału Edukacji UM w Słupsku oraz Mieczysław Jaroszewicz przewodniczący Komisji Edukacji.

Propozycję HONOROWEGO CZŁONKOSTWA w składzie Słupskiej Rady Edukacji przyjął prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, akt powołania został podpisany przez Prezydenta miasta Słupska Roberta Biedronia.

Quo vadis szkoło?