Najnowsza publikacja pod redakcją naukową dr Anny Koprowicz

Nakładem Oficyny Wydawniczej Edward Mitek ukazała się monografia „Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej” pod redakcją dr Anny Koprowicz.
Książka poświęcona jest talentom i zdolnościom osób z niepełnosprawnościami. Oprócz artykułów przygotowanych przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych AP oraz praktyków pracujących z osobami niepełnosprawnymi, znalazły się tu prace studentów Akademii Pomorskiej: wiersze, eseje, opowiadania, raporty z badań - stanowiące namacalny dowód potencjału twórczego osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej-okładka

 

Najnowsza publikacja pod redakcją naukową dr Anny Koprowicz