Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia - jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej

16 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Damnicy odbędzie się konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia - jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej.
Wydarzenie to będzie okazją do podsumowania realizowanego przez Instytut Pedagogiki projektu Od diagnozy do metamorfozy ucznia - jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został, w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego, wyłoniony, jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – uczestników w/w projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Powierzone Instytutowi Pedagogiki szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji.
Organizatorami konferencji jest Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Urząd Gminy w Damnicy oraz Zespół Szkół w Damnicy.

Konferencja metodyczna diagnoza-metamorfoza

 

Konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia - jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej