Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Wizyty studyjne naszych studentów "Zdobądź K2!"

W dniu 19 kwietnia br. w ramach projektu „Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku”/Program Operacyjny:  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została zorganizowana wizyta do Centrum Integracji Społecznej w Słupsku. Pani Monika Zenik-Krupień przedstawiła koncepcję funkcjonowania ośrodka i wdrażane projekty.

W dniach od 23 kwietnia do 26 kwietnia 2018 br. odbyły się kolejne dwudniowe wizyty studyjne w niekonwencjonalnych placówkach szkolnych. W wyjeździe wzięła udział grupa studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej Edukacja elementarna z językiem angielskim oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją i przedstawiciele specjalizacji nienauczycielskiej na kierunku Pedagogika.

Spotkania zostały zorganizowane przez dr Jolantę Maciąg, Instytutowego Koordynatora Merytorycznego. Pierwsze wyjazdowe, miało miejsce w Szkole Podstawowej w Radowie Małym w woj. zachodniopomorskim. Szkoła o niespotykanej przestrzeni, zaprojektowanej z namysłem za sprawą Pani Dyrektor Ewy Radanowicz i przy współudziale całego zespołu nauczycielskiego, jako przykład można wskazać na długi szeroki korytarz, który został zamieniony w barwną parkową aleję. Pracownie tematyczne zorganizowane w szkole, takie jak teatralna, podróży, kuchenna, witraży i ceramiki; to pomieszczenia zaaranżowane w taki sposób, by stworzyć atmosferę wspierającą proces uczenia się – przestrzeń, budząca ciekawość, dająca możliwość doświadczania i kształtowania określonych kompetencji.

Druga wizyta odbyła się dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Monice Rutkowskiej i Wicedyrektor Pani Joannie Płatek w Szkole Podstawowej w Mysiadle w województwie mazowieckim. To właśnie Pani Joanna Płatek przygotowała wizytę studyjną od strony merytorycznej, ukazując wieloaspektowość realizowanych projektów edukacyjno-wychowawczych w placówce szkolnej. Studenci mieli możliwość obserwacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych w różnych grupach wiekowych oraz uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z terapii pedagogicznej oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Szkoła charakteryzuje się nowoczesnym design przestrzennym, szerokimi, przeszklonymi korytarzami, czy też ogrodami na dachu szkoły. Takie elementy zintegrowanej infrastruktury tworzą niezwykły obraz architektoniczny. W wizycie studyjnej uczesniczyła także dr Dorota Kiełb-Grabarczyk/kierownik projektu.

Wizyty studyjne naszych studentów "Zdobądź K2!"