Odbyła się Konferencja metodyczna "Od diagnozy do metamorfozy ucznia – jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej"

16.05.2018 r. w Zespole Szkół w Damnicy odbyła się konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia – jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej. Konferencja podsumowywała zrealizowany przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został, w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego, wyłoniony, jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – w/w projektu. Powierzone Instytutowi Pedagogiki szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji. W konferencji udział wzięli pracownicy Instytutu Pedagogiki, Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego, Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, studencki realizujący kształcenie w Instytucie Pedagogiki, doktoranci z Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele z Gminy Damnica, Wójt Gminy Damnica – Pan Grzegorz Jaworski, Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy – Pan Andrzej Kordylas, a także partner Instytutu Pedagogiki w/w projekcie – firma Altra Consulting. Po wygłoszonych prelekcjach dr Grzegorz Piekarski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku dokonał uroczystego wręczania certyfikatów dla nauczycieli z Gminy Damnica, dla których kadra Instytutu przeprowadziła w ramach projektu cykl szkoleń, warsztatów i kursów. Potwierdzeniem słuszności wyboru Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku jako partnera do realizacji projektu było oficjalne wręczenie na ręce Dyrektora Instytutu podziękowań, wskazujących na merytoryczne, profesjonalne, twórcze i kreatywne przeprowadzenie szkoleń i kursów.
Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia

 

Odbyła się Konferencja metodyczna "Od diagnozy do metamorfozy ucznia – jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej"