Zapraszamy na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Uwaga! Ostatnie miejsca!

ZAPRASZAMY WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI WSZYSTKICH ETAPÓW KSZTAŁCENIA I SPECJALNOŚCI ORAZ STUDENTÓW DRUGIEGO STOPNIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Reprezentujemy wysoki poziom kształcenia wraz z odpowiednimi warunkami: istnieją pracownie specjalistyczne np. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także PRACOWNIA ARTYSTYCZNA.

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie.

Cel studiów.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacz Podyplomowych Studiów Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca. Wartością dodatkową nabytej wiedzy i umiejętności jest możliwość wykorzystania ich do profesjonalnego zaprojektowania i wdrożenia planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

Proces kształcenia trwa 3 semestry zgodnie z programem studiów, którego strukturę stanowią trzy obszary kształcenia:

  1. Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz do kształcenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

  2. Dydaktyka szczegółowa zajęć w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej.

  3. Przygotowanie warsztatowe i praktyka pedagogiczna (w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej.

  4. Koszt: 1.400,00zł za semestr (możliwość płatności w ratach)

  5. Komplet dokumentów, tj. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, podanie i kwestionariusz osobowy (pliki dostępne są na stronie REKRUTACJI http://www.apsl.edu.pl/oferta_podyplomowe-do_pobrania.php) należy składać na adres:

Instytut Pedagogiki
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Boh. Westerplatte 64
76-200 Słupsk

sekretariat (pok.225)
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TEL. 600445778

 

Zapraszamy na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA