Uczniowie klas trzecich gośćmi Akademii Pomorskiej

19 października br. klasy III a i III b ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku uczestniczyły w warsztatach “Zauważ, zaakceptuj, zaprzyjaźnij się...
Czyli od tolerancji do integracji - warsztaty dla uczennic i uczniów edukacji wczesnoszkolnej”, które odbyły się w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości” w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pomysłodawcami i realizatorami warsztatów byli: dr Jolanta Maciąg oraz mgr Tomasz Dobrowolski z Zakładu Edukacji Wczesnej Instytutu Pedagogiki AP. W trakcie zajęć dzieci, na podstawie wysłuchanej bajki, miały okazję przybliżenia sobie tematyki tolerancji, akcpetacji, integracji i wzajemniej odpowiedzialności. Po wypowiedziach uczniów można było zauważyć sporą wiedzę na poruszane tamty oraz duże zaangażowanie w realizację wykonywanych zadań. Po części warsztatowej dzieci zwiedziły gmach Uczelni, odwiedzając najważniejsze pomieszczenia. Mieli także okazję poznania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Ministra Piotra Müllera.

Na zakończenie wszyscy udali się na specjalnie przygotowany dla nich poczęstunek, który był okazją do podsumowania zdobytej wiedzy i wymiany wrażeń.

Fotorelacja w rowinięciu.

12345678

Uczniowie klas trzecich gośćmi Akademii Pomorskiej