Rozstrzygnięto konkurs SP 10 i Instytutu Pedagogiki

22 października br. organizatorzy: Szkoła Podstawowa z Oddziałai Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku oraz Instytut Pedagogiki AP zaprosili dzieci z regionu słupskiego na rozstrzygniecie Regionalnego Konkursu Plastycznego "Bez barier. Choć inni-wszyscy jesteśmy tacy sami". Cała uroczystość odbyła się w Instytutucie Pedagogiki. Zaproszono 42 dzieci, których prace uzyskały najwyższe lokaty, pośród aż 196 nadesłanych na konkurs. Aula Intsytutu Pedagogiki była wypełniona po brzegi, ponieważ na wręczenie nagród uczniowie pzybyli z całymi rodzinami. Po części oficjalnej i wręczeniu nagród, wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy pokonkursowej, która została zorganizowana w ramach uświetnienia III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Edukacja Równosciowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości". Głównymi celami konkursu było rozwijanie twórczości plastycznej dzieci; zainteresowanie problematyką niepełnosprawności, tolerancji i zrozumienia odmienności innego człowieka, zwłaszcza w ujęciu edukacyjnym; rozwijanie wrażliwości estetycznej. Na spotkaniu szkołę reprezentował dyrektor mgr Bogdan Leszczuk, przedstawiecielem Akademii Pomorskiej była kierownik Zakładu Edukacji Wczesnej Instytutu Pedagogiki AP - dr Jolanta Maciąg. Organizatorami konkursu byli: mgr Beata Siłka z SP 10, od kilku lat współpracująca z Instytutem oraz mgr Tomasz Dobrowolski asystent z Zakładu Edukacji Wczesnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 10.

Fotorelacja w rozwinięciu

 

 

101

234567

Rozstrzygnięto konkurs SP 10 i Instytutu Pedagogiki