Najnowsza publikacja pracownika Zakładu Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować o wydaniu najnowszej  monografii autorstwa dra Pawła Kozłowskiego - pracownika Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku - i dra Krzysztofa Stasiaka,  pt. Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne.
Książka - pierwsza monografia obrazująca zarys działalności ośrodka kuratorskiego - powstała jako dopełnienie prac w zakresie cyklu debat na temat zmian w prawie nieletnich oraz Zespołu Eksperckiego ds. Opracowania Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich przy Rzeczniku Praw Dziecka, w których to autorzy brali czynny udział.

Publikacja jest pozycją Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Jest dostępna w formie papierowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Można z niej również skorzystać w formie nieodpłatnego e - booka, pobierając plik w formacie PDF. Link do publikacji: http://brpd.gov.pl/node/43259

 

Najnowsza publikacja pracownika Zakładu Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku