Zaproszenie na konferencję naukowo-metodyczną pt. "Współczesna pedagogika wczesnoszkolna"