Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Najnowszy numer "Czasopisma pedagogicznego"

Mamy przyjemność poinformować, że ukazał się nowy numer "Czasopisma pedagogicznego".
Zapraszamy do lektury.

"Wschód - Zachód - rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek - natura"

"Wschód - Zachód - rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek - natura"
Zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem i opracowaniem autorstwa prof. M. Patalona.

Czytaj więcej...

Akademia Przedszkolaka

W dniu 26.03.2018 r. Akademia Pomorska w Słupsku podpisała wniosek o dofinansowanie projektu „Akademia Przedszkolaka”. Projekt będzie realizowany z naszym Partnerem – Urzędem Gminy Potęgowo.W imieniu Partnera wniosek podpisał Pan wójt Gminy Potęgowo – Dawid Litwin.
Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Potęgowie oraz Oddziałów Przedszkolnych przy SP w Łupawie i SP w Skórowie.
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u dzieci,oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Projekt zakłada także objęcie wsparciem nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez organizacje warsztatów i kursów kwalifikacyjnych, a także przeprowadzenie zajęć, dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych.

Czytaj więcej...

Kondolencje

Kondolencje-smallZ powodu śmierci męża wyrazy współczucia Pani dr hab. Lucynie Preuss - Kuchcie, prof. AP składają dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Pedagogiki.

Kurs w zakresie programowania dla nauczycieli

ue

W dniach 03, 10 i 17.03.2018 r. w ramach projektu Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” został przeprowadzony Kurs w zakresie programowania dla nauczycieli. Kurs został przeprowadzony przez Pana mgr Mateusza Nitkę.

Czytaj więcej...

Najnowsza publikacja pod redakcją naukową dr Anny Koprowicz

Nakładem Oficyny Wydawniczej Edward Mitek ukazała się monografia „Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej” pod redakcją dr Anny Koprowicz.
Książka poświęcona jest talentom i zdolnościom osób z niepełnosprawnościami. Oprócz artykułów przygotowanych przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych AP oraz praktyków pracujących z osobami niepełnosprawnymi, znalazły się tu prace studentów Akademii Pomorskiej: wiersze, eseje, opowiadania, raporty z badań - stanowiące namacalny dowód potencjału twórczego osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XIII Konterencję z cyklu: Zdrowie dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy na XIII Konterencję z cyklu: Zdrowie dzieci i młodzieży. Tym razem konferencja odbedzie sie pod tytułem: Słowa ranią. Powiedz NIE mowie nienawiści.
Konferencja odbędzie się 21 marca 2018r.

Studenci Instytutu Pedagogiki w reprezentacji Akademii Pomorskiej Turnieju eliminacyjnym Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich

Mamy przyjemność zakomunikować, że Studenci Instytutu Pedagogiki - Pani Estera Szymańska, Kamila Krzemińska, Patrycja Łain i Pan Patryk Zubelewicz - reprezentują Akademię Pomorską w Turnieju eliminacyjnym Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu.
Życzymy powodzenia!

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zapisu na studia podyplomowe:
- Podyplomowe studia w zakresie przygotowanie pedagogicznego
- Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie
Na w/w studia podyplomowe posiadamy ostatnie wolne miejsca.

Kolejne posiedzenie Instytutowej Komisji ds. WSZJK dla kierunku Pedagogika

W miniona środę (7 marca) w Instytucie Pedagogiki odbyło się spotkanie Instytutowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika, której przewodniczyła dr hab. prof. AP Agnieszka Zalewska – Meler. Oprócz przedstawicieli nauczycieli akademickich i władz Instytutu w posiedzeniu uczestniczyli interesariusze zewnętrzni reprezentujący potencjalnych pracodawców dla absolwentów naszych studiów. Zebrani pracowali w zespołach złożonych z kierowników zakładów prowadzących daną specjalność i przedstawicieli właściwych placówek nad oceną poszczególnych planów studiów w aspekcie spełniania przez nie oczekiwań rynku pracy oraz realizacji przypisanych efektów kształcenia. Kolejnym zadaniem była też analiza sylwetki absolwenta aktualnie realizowanych specjalności. Spotkania komisji odbywają się dwa razy w semestrze, uczestniczą w nim pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele instytucji. Celem działań komisji jest współpraca z lokalnym środowiskiem dla zapewnienia spójności oferowanych studiów z potrzebami rynku pracy.
Dzięki temu Uczelnia dostosowuje programy studiów do oczekiwań przyszłych pracodawców, co zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Osobowość Roku 2017

Wczoraj (6 marca br.) odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt Gp24.pl - na "Osobowość Roku 2017".
Wśród laureatów nie zabrakło osób związanych z Instytutem Pedagogiki - Pana Piotra Modzelewskiego (asystenta z Zakładu Edukacji Wczesnej) oraz naszego absolwenta - Pana Przemysława Kacy
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

MARCIN PRUS, MISTRZEM BYĆ

Zapraszamy do zapoznania się publikacją Pana Marcina Prusa - studenta I roku Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Pan Marcin Prus jest siatkarzem, wielokrotnym reprezentantem Polski i czterokrotnym mistrzem Polski. Pan Marcin od tego roku akademickiego studiuje w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku na I roku SPS na kierunku Pedagogika

Książka opowiada o tym, co w dzisiejszych czasach jest bezcenne. O cechach charakteru przyszłego mistrza. Oparta jest o doświadczenie zawodnicze i pozazawodnicze wielokrotnego reprezentanta Polski – Marcina Prusa.

Czytaj więcej...

Kurs dokształcający dla nauczycieli języków obcych z Gminy Damnica

ue

10.02. mgr Waldemar Sypiański prowadził dla nauczycieli z Gminy Damnica Kurs dokształcający dla nauczycieli języków obcych. Kurs realizowany był w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.

Czytaj więcej...

Zajęcia z zakresu Doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

ue

17.02.br. odbyły się kolejne zajęcia dla nauczycieli z Gminy Damnica z zakresu Doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia zrealizowane zostały przez dr Monikę Niską oraz mgr Lucynę Pacan.

Czytaj więcej...

Quo vadis szkoło?

19 lutego o godz.16.30 w budynku Akademii Pomorskiej, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji, której przewodniczyła dr Jolanta Maciąg. W przygotowaniu agendy wziął udział dr Witold Kołodziejczyk, wiceprzewodniczący SRE.
Głównym celem spotkania była prezentacja wniosków ze studyjnych wizyt w londyńskich szkołach i realizacji własnych koncepcji zainspirowanych pobytami w polskich i brytyjskich placówkach (między innymi w Łodzi, Radowie Małym, Mysiadle, Bolton i Londynie).

Czytaj więcej...