Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Zaproszenie na XIII Konterencję z cyklu: Zdrowie dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy na XIII Konterencję z cyklu: Zdrowie dzieci i młodzieży. Tym razem konferencja odbedzie sie pod tytułem: Słowa ranią. Powiedz NIE mowie nienawiści.
Konferencja odbędzie się 21 marca 2018r.

Studenci Instytutu Pedagogiki w reprezentacji Akademii Pomorskiej Turnieju eliminacyjnym Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich

Mamy przyjemność zakomunikować, że Studenci Instytutu Pedagogiki - Pani Estera Szymańska, Kamila Krzemińska, Patrycja Łain i Pan Patryk Zubelewicz - reprezentują Akademię Pomorską w Turnieju eliminacyjnym Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu.
Życzymy powodzenia!

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zapisu na studia podyplomowe:
- Podyplomowe studia w zakresie przygotowanie pedagogicznego
- Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie
Na w/w studia podyplomowe posiadamy ostatnie wolne miejsca.

Kolejne posiedzenie Instytutowej Komisji ds. WSZJK dla kierunku Pedagogika

W miniona środę (7 marca) w Instytucie Pedagogiki odbyło się spotkanie Instytutowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika, której przewodniczyła dr hab. prof. AP Agnieszka Zalewska – Meler. Oprócz przedstawicieli nauczycieli akademickich i władz Instytutu w posiedzeniu uczestniczyli interesariusze zewnętrzni reprezentujący potencjalnych pracodawców dla absolwentów naszych studiów. Zebrani pracowali w zespołach złożonych z kierowników zakładów prowadzących daną specjalność i przedstawicieli właściwych placówek nad oceną poszczególnych planów studiów w aspekcie spełniania przez nie oczekiwań rynku pracy oraz realizacji przypisanych efektów kształcenia. Kolejnym zadaniem była też analiza sylwetki absolwenta aktualnie realizowanych specjalności. Spotkania komisji odbywają się dwa razy w semestrze, uczestniczą w nim pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele instytucji. Celem działań komisji jest współpraca z lokalnym środowiskiem dla zapewnienia spójności oferowanych studiów z potrzebami rynku pracy.
Dzięki temu Uczelnia dostosowuje programy studiów do oczekiwań przyszłych pracodawców, co zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Osobowość Roku 2017

Wczoraj (6 marca br.) odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt Gp24.pl - na "Osobowość Roku 2017".
Wśród laureatów nie zabrakło osób związanych z Instytutem Pedagogiki - Pana Piotra Modzelewskiego (asystenta z Zakładu Edukacji Wczesnej) oraz naszego absolwenta - Pana Przemysława Kacy
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

MARCIN PRUS, MISTRZEM BYĆ

Zapraszamy do zapoznania się publikacją Pana Marcina Prusa - studenta I roku Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Pan Marcin Prus jest siatkarzem, wielokrotnym reprezentantem Polski i czterokrotnym mistrzem Polski. Pan Marcin od tego roku akademickiego studiuje w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku na I roku SPS na kierunku Pedagogika

Książka opowiada o tym, co w dzisiejszych czasach jest bezcenne. O cechach charakteru przyszłego mistrza. Oparta jest o doświadczenie zawodnicze i pozazawodnicze wielokrotnego reprezentanta Polski – Marcina Prusa.

Czytaj więcej...

Kurs dokształcający dla nauczycieli języków obcych z Gminy Damnica

ue

10.02. mgr Waldemar Sypiański prowadził dla nauczycieli z Gminy Damnica Kurs dokształcający dla nauczycieli języków obcych. Kurs realizowany był w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.

Czytaj więcej...

Zajęcia z zakresu Doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

ue

17.02.br. odbyły się kolejne zajęcia dla nauczycieli z Gminy Damnica z zakresu Doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia zrealizowane zostały przez dr Monikę Niską oraz mgr Lucynę Pacan.

Czytaj więcej...

Quo vadis szkoło?

19 lutego o godz.16.30 w budynku Akademii Pomorskiej, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji, której przewodniczyła dr Jolanta Maciąg. W przygotowaniu agendy wziął udział dr Witold Kołodziejczyk, wiceprzewodniczący SRE.
Głównym celem spotkania była prezentacja wniosków ze studyjnych wizyt w londyńskich szkołach i realizacji własnych koncepcji zainspirowanych pobytami w polskich i brytyjskich placówkach (między innymi w Łodzi, Radowie Małym, Mysiadle, Bolton i Londynie).

Czytaj więcej...

Godziny dziekańskie

W związku ze spotkaniem pracowników Wydziału Nauk Społecznych z władzami Uczelni, ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) w godz. 9.00-11.00.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Mirosław Patalon, prof. zw. AP

Prof. B. Śliwerski o filozofii ambiwalencji w ujęciu prof. Lecha Witkowskiego i wkładzie prof. Mirosława Patalona w pedagogikę religii

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym tekstem prof. B. Śliwierskiego, w którym mowa m.in. o filozofii ambiwalencji w ujęciu prof. Lecha Witkowskiego i wkładzie prof. Mirosława Patalona w pedagogikę religii.

Odbyły się zajęcia z Terapii logopedycznej

ue

W dniu 10.02.2018 r. w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” odbyły się zajęcia z Terapii logopedycznej. Warsztaty dla nauczycieli przeprowadziła Pani mgr Lucyna Pacan z Zakładu Edukacji Wczesnej Instytutu Pedagogiki.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

W dniu 12.02.br. - na zaproszenie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Joanny Basiak - odbyło się spotkanie poświęcone nawiązaniu współpracy między Instytutem Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku a Urzędem Gminy Potęgowo. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Potęgowo - Pan Dawid Litwin - a, także pracownicy podległych Urzędowi jednostek organizacyjnych. Instytut Pedagogiki reprezentowali wicedyrektor dr Ewa Piotrów oraz dr Adam Czarnecki, którzy przedstawili ofertę edukacyjną i badawczą Instytutu.

Czytaj więcej...

Kolejne szkolenie z zakresu Terapii logopedycznej

ue

03.02. Pani prof. A. Sobiecka i mgr Lucyna Pacan zrealizowały kolejne z cyklu szkolenie z zakresu Terapii logopedycznej. Zajęcia adresowane były do nauczycieli z Gminy Damnica uczestniczących w projekcie. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.

Czytaj więcej...