Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Studenci administracji i pedagogiki w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich!

Studenci z kierunku administracja i pedagogika Akademia Pomorska w Słupsku przygotowują się do Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich!! Już niebawem staną w szranki z 40 ośrodkami akademickimi z całej Polski! Na początek odbyły się warsztaty z profesjonalnym animatorem debat oksfordzkich. Studenci odbędą również warsztaty z wystąpień publicznych, manipulacji oraz autoprezentacji!

Czytaj więcej...

Uwaga Studenci II SPS i I SDS Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne)

Informujemy, że od dnia 16.01 do 31.01. br. możliwe jest już dokonywanie wyboru promotora.
Wybór odbywał się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie "Wirtualnego Dziekanatu".
Instrukcja wyboru promotora znajduje się tutaj.

Sukces studentek Instytutu Pedagogiki

Miło nam poinformować, że Pani Hanna Rugała, Anna Kowalczyk (II SDS Psychopedagogika) i Monika Willich (III SPS Edukacja elementarna z językiem angielskim) uzyskały stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego.
Serdecznie gratulujemy.

Jak uprawiać humanistykę?W stronę polityki wrażliwości

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem autorstwa prof. Lecha Witkowskiego pt. "Jak uprawiać humanistykę ? W stronę polityki wrażliwości" (nr 48, tom I), który otwiera najnowszy numer Chowanny (nr 48, tom I).
Zapraszamy do lektury (https://ksiegarnia.pwn.pl/Chowanna-2017.-T.-1-48-Niebezpieczna-humanistyka-wywrotny-wymiar-pedagogiki-i-edukacji,735911058,p.html)

Ruszył projekt "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa edukacji ogólnej w Gminie Damnica"

ue

16.12.br odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu warsztatów projektu "Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.
Warsztat "Doskonalenie umiejętności o kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej" prowadzony był przez dr Danutę Apanel.
Przypominamy, że Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został, w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego, wyłoniony, jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – uczestników projektu „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Powierzone Instytutowi Pedagogiki szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji.
Niebawem kolejne warsztaty i kursy.

Czytaj więcej...

Najnowsza publikacja pracowników Instytutu

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pod red. dr Małgorzaty Obryckiej z Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji oraz dra Szymona Dąbrowskiego z Zakładu Teorii Pracy Socjalnej.

 

 

 

 

Najnowsza publikacja autorstwa Pani dr Ewy Murawskiej

Mamy przyjemność poinformować, że właśnie ukazała się najnowsza publikacja autorstwa Pani dr Ewy Murawskiej z Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji.

[…] mamy do czynienia z pozycją wielowątkową, ujmującą poszczególne problemy składowe w sposób pogłębiony, a zarazem refleksyjny, przy tym o strukturze w pełni spójnej i czytelnej. […] Autorkę opracowania interesuje cały kompleks zagadnień prowadzących do zbadania codzienności zawodowej nauczycieli przez sposoby przeżywania świata, bowiem to Oni są nie tylko uczestnikami rzeczywistości edukacyjnej, ale przede wszystkim ją tworzą. […]

Zapraszamy do zapoznania się z lekturą książki.
Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa.

Czytaj więcej...

Z wizytą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Kijowie

W dniach od 27 listopada do 2 grudnia br. dr Zdzisław Piwoński - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - przebywał z wizytą roboczą na Wydziale Humanistyczno - Pedagogicznym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Kijowie. Celem wizyty było powołanie zespołu badawczego do kontynuowania badań porównawczych w zakresie realizowanego przez dra Zdzisława Piwońskiego międzynarodowego projektu. Wizyta zakończyła się podpisaniem porozumienia na realizowanie wspólnych badań w latach 2017/2020.

Czytaj więcej...

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych, z przeprowadzonych wyborów na członków Senatu Uczelni na kadencję 2016 – 2020 w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego WNS

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych 2017-12-11

Instytut Pedagogiki w Zespole Szkół Akademickich w Słupsku

01.12.br. odbył się kolejny wykład pracownika Instytutu Pedagogiki dla młodzieży z Zespołu Szkół Akademickich w Słupsku. Tym razem wygłosiła go dr Ewa Piotrów - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej i wicedyrektor Instytutu. Pani doktor przedstawiła możliwości wykorzystania teorii psychologicznych w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, przede wszystkim w zakresie nurtu psychodynamicznego oraz behawiorystycznego. Omówiła również możliwości oddziaływań wychowawczych realizowanych w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich i dorosłych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Kongres Wolontariatu Aktywizującego

W dniach 7-10 grudnia br. Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na Kongres Wolontariatu Aktywizującego, czyli program Społecznej Animacji Doradztwa Psychopedagogicznej w branżach edukacyjnych i profesjach opiekuńczych.
Miejsce: ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sympozjum naukowe „Dialog w kulturze pedagogicznej"

10 grudnia br. Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na sympozjum naukowe „Dialog w kulturze pedagogicznej". O nowe horyzonty zaangażowania edukacyjnego (z udziałem podmiotów dialogu edukacyjnego w regionie). Miejsce: ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz.

Czytaj więcej...

Najnowsza recenzja publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus

Zapraszamy do fragmentu najnowszej recenzji publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona.
Autorką recenzji jest p. Natalia Gburzyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pełna recenzja ukaże się w  czasopiśmie  Pro Fide Rege et Lege.

[...] W swojej pracy prof. Witkowski bada idee i analizy Eriksona w szerokiej perspektywie, uwzględniając rozwój humanistyki, a także dokonania – z obecnej perspektywy czasu – już historyczne. Odczytanie owych idei w taki sposób możliwe było dzięki ogromnej wiedzy autora nt. rozwoju nauk społecznych, a także aktualnych informacji, dotyczących bieżącego dyskursu humanistycznego.[...]

Więcej szczegółów: http://impulsoficyna.com.pl/aktualnosci/versus-recenzja-natalii-gburzynskiej,1150.html

Zapraszamy na wykład z cyklu "Edukacja - Wartości - Kontrowersje” pt. Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego

Zapraszamy na wykład z cyklu "Edukacja - Wartości - Kontrowersje” pt. Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego, który wygłosi Profesor Mirosław Patalon. 
Przed spotkaniem o książce prof. Mirosława Patalona "Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego. opowie dr Szymon Dąbrowski
Wykład odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2017 o godz. 17.30 w Bibliotece Gdańskiej PAN ul. Wałowa 24 godzina 17.30

Czytaj więcej...