Najnowsza publikacja autorstwa Pani dr Ewy Murawskiej

Mamy przyjemność poinformować, że właśnie ukazała się najnowsza publikacja autorstwa Pani dr Ewy Murawskiej z Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji.

[…] mamy do czynienia z pozycją wielowątkową, ujmującą poszczególne problemy składowe w sposób pogłębiony, a zarazem refleksyjny, przy tym o strukturze w pełni spójnej i czytelnej. […] Autorkę opracowania interesuje cały kompleks zagadnień prowadzących do zbadania codzienności zawodowej nauczycieli przez sposoby przeżywania świata, bowiem to Oni są nie tylko uczestnikami rzeczywistości edukacyjnej, ale przede wszystkim ją tworzą. […]

Zapraszamy do zapoznania się z lekturą książki.
Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa.

Czytaj więcej...

Z wizytą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Kijowie

W dniach od 27 listopada do 2 grudnia br. dr Zdzisław Piwoński - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - przebywał z wizytą roboczą na Wydziale Humanistyczno - Pedagogicznym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Kijowie. Celem wizyty było powołanie zespołu badawczego do kontynuowania badań porównawczych w zakresie realizowanego przez dra Zdzisława Piwońskiego międzynarodowego projektu. Wizyta zakończyła się podpisaniem porozumienia na realizowanie wspólnych badań w latach 2017/2020.

Czytaj więcej...

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych, z przeprowadzonych wyborów na członków Senatu Uczelni na kadencję 2016 – 2020 w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego WNS

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych 2017-12-11

Instytut Pedagogiki w Zespole Szkół Akademickich w Słupsku

01.12.br. odbył się kolejny wykład pracownika Instytutu Pedagogiki dla młodzieży z Zespołu Szkół Akademickich w Słupsku. Tym razem wygłosiła go dr Ewa Piotrów - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej i wicedyrektor Instytutu. Pani doktor przedstawiła możliwości wykorzystania teorii psychologicznych w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, przede wszystkim w zakresie nurtu psychodynamicznego oraz behawiorystycznego. Omówiła również możliwości oddziaływań wychowawczych realizowanych w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich i dorosłych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Kongres Wolontariatu Aktywizującego

W dniach 7-10 grudnia br. Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na Kongres Wolontariatu Aktywizującego, czyli program Społecznej Animacji Doradztwa Psychopedagogicznej w branżach edukacyjnych i profesjach opiekuńczych.
Miejsce: ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sympozjum naukowe „Dialog w kulturze pedagogicznej"

10 grudnia br. Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na sympozjum naukowe „Dialog w kulturze pedagogicznej". O nowe horyzonty zaangażowania edukacyjnego (z udziałem podmiotów dialogu edukacyjnego w regionie). Miejsce: ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz.

Czytaj więcej...

Najnowsza recenzja publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus

Zapraszamy do fragmentu najnowszej recenzji publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona.
Autorką recenzji jest p. Natalia Gburzyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pełna recenzja ukaże się w  czasopiśmie  Pro Fide Rege et Lege.

[...] W swojej pracy prof. Witkowski bada idee i analizy Eriksona w szerokiej perspektywie, uwzględniając rozwój humanistyki, a także dokonania – z obecnej perspektywy czasu – już historyczne. Odczytanie owych idei w taki sposób możliwe było dzięki ogromnej wiedzy autora nt. rozwoju nauk społecznych, a także aktualnych informacji, dotyczących bieżącego dyskursu humanistycznego.[...]

Więcej szczegółów: http://impulsoficyna.com.pl/aktualnosci/versus-recenzja-natalii-gburzynskiej,1150.html

Zapraszamy na wykład z cyklu "Edukacja - Wartości - Kontrowersje” pt. Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego

Zapraszamy na wykład z cyklu "Edukacja - Wartości - Kontrowersje” pt. Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego, który wygłosi Profesor Mirosław Patalon. 
Przed spotkaniem o książce prof. Mirosława Patalona "Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego. opowie dr Szymon Dąbrowski
Wykład odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2017 o godz. 17.30 w Bibliotece Gdańskiej PAN ul. Wałowa 24 godzina 17.30

Czytaj więcej...

Komunikat 24 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNS

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Wydziale Nauk Społecznych w grupie pracowników niemajacych stopnia naukowego doktora habilitowanego, Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że wybory uzupełniające do Senatu Akademii Pomorskiej odbędą się 11 grudnia 2017r. w sali nr 221 w godzinach 9:00 - 10:00.

Pełna treśc komunikatu

"Ania" - promocja książki Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego

Zapraszamy na promocję książki Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego pt. "Ania". Spotkanie odbędzie się 14 grudnia br. w Auli (sala 414) Akademii Pomorskiej, przy ul. Boh. Westerplatte 64 o godz. 17:00.
Spotkanie poprowadzi Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku - dr Grzegorz Piekarski!

Czytaj więcej...

"Akacja tolerancja" w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku

W dniu 21.11.2017 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku zostały zrealizowane warsztaty dramowe pt. „Akcja tolerancja”. Zajęcia poprowadziła mgr Lucyna Pacan, asystent Zakładu Edukacji Wczesnej oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. W warsztatach uczestniczyli uczniowie IV LO biorący udział w projekcie Erasmus. Głównym celem spotkania było kształtowanie postaw społecznych oraz uświadomienie znaczenia tolerancji poprzez twórcze działanie, a także zachęcenie do zdobywania wiedzy o „Innym” jako sposobu walki z nietolerancją i stereotypami.

Czytaj więcej...

"Mowa ciała" w Zespole Szkół Akademickich w Słupsku

W dniu 16.11.br. odbył się wykład Pani dr Marii Aleksandrovich - kierownika Zakładu Psychologii - w Zespole Szkół Akademickich w Słupsku. Zajęcia poświęcone były tematyce "Mowy ciała i komunikacji niewerbalnej". Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się dlaczego współcześni politycy i celebryci korzystają z usług wyspecjalizowanych doradców wizerunkowych i trenerów wizerunku i marketingu oraz dlaczego tak ważne jest pierwsze wrażenie, jakie są funkcje mowy ciała i jak na jej podstawie odczytać osobowość człowieka. Młodzież otrzymała także praktyczne wskazówki, jak można "czytać" człowieka po wyrazie jego twarzy, przybranej sylwetce, ułożeniach dłoni i nóg.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na studia podyplomowe

PLAKAT zewip-smallSerdecznie zapraszamy – ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe – zaczynamy już w listopadzie!
Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
Zapraszamy wychowawców, pedagogów, nauczycieli wszystkich etapów kształcenia oraz studentów drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie. Na XVIII edycji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej zajęcia zaczynamy już w listopadzie. Posiadamy profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz artystyczną pracownię plastyczną. Proponujemy możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji certyfikowanych, w ramach organizowanych poza programem warsztatów i szkoleń.

Czytaj więcej...