Wywiad dra Grzegorza Piekarskiego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu, jakiego dla "Kuriera słupskiego" udzielił dyrektor Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej - dr Grzegorz Piekarski. W wywiadzie m.in o aktualnej ofercie edukacyjnej Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej i perspektywach zatrudnienia jego absolwentów.
Pełna treść wywiadu

Dr Maria Aleksandrovich uzyskała dofinansowanie na działania bilateralne

Miło na poinformować, że dr Maria Aleksandrovich - kierownik Zakładu Psychologii - uzyskała dofinansowanie w wysokości 5250 euro na działania bilateralne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Są one realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program jest ukierunkowany na wzmacnianie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską i Norwegią. Mechanizmem intensyfikującym współpracę będzie m.in. komponent mobilnościowy umożliwiający polskim i norweskim partnerom projektów B+R skorzystanie z doświadczenia oraz infrastruktury badawczej partnera.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Akademickich w Słupsku

23 czerwca br. s Sali Tradycji 7. Brygady Obrony Wybrzeża odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Akademickim w Słupsku. W wydarzeniu tym uczestniczyli również Dyrektorzy poszczególnych instytutów Akademii Pomorskiej. Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej reprezentował Dyrektor Instytutu - dr Grzegorz Piekarski. Uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Akademickich w Słupsku życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie studentów Pedagogiki Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej

Miło nam poinformować, że Pani Anna Kowalczyk i Hanna Rugała - studentki I SDS Pedagogika - specjalność: Psychopedagogika pod opieką naukową Pana dr hab. prof. nadzw. Romana Tomaszewskiego uczestniczyły 08.04. br. w XXIV międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej w Charkowie (Ukraina).

Wygłoszony referat pt. "Uniwersytet jako żywy, otwarty organizm" został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych.

Studentkom oraz Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Egzamin dyplomowy w ramach podwójnego dyplomu

W dniu 12.06. br. odbył się egzamin dyplomowy studentów III SPS Pedagogika wczesnoszkolna, którzy w latach 2014 - 17 realizowali u nas program studiów w ramach podwójnego dyplomu.
To pierwsi dyplomanci studiów kształcący się u nas w ramach podwójnego dyplomu wypromowani przez Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej.

Absolwentom w/w specjalności gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ukazała się publikacja pod red. naukową dra Pawła Kozłowskiego i dra Łukasza Wirkusa "Przemoc w rodzinie"

Wirkus 2017-przemoc-w-rodzinie smallW książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, zebraliśmy teksty traktujące w sposób interdyscyplinarny o zjawisku przemocy. Naszym celem jest zaprezentowanie wielu płaszczyzn: prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i kulturowych, tego problemu. […] Dlatego adresujemy ją do stosunkowo szerokiego grona, czyli osób zajmujących się zjawiskiem przemocy zarówno teoretycznie, empirycznie, jak i praktycznie.

Publikacja dostępna jest tutaj.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych.

Czytaj więcej...

Zajęcia przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19

Zajęcia mgr Joanny Król-Mazurkiewicz realizowane były przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19.
Studenci Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej obserwowali zajęcia w różnych grupach wiekowych poznając metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym: liczenie i ruch, doświadczenia mali badacze, rytmy, pedagogika zabawy, zabawy w czytanie, język angielski.
Dyrektor placówki, mgr Mirosława Mazurkiewicz, przeprowadziła mini wykład dotyczący między innymi takich zagadnień jak: wykorzystanie programów nauczania w przedszkolu, diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Studenci mogli się zapoznać również z obszernym zbiorem programów autorskich stworzonych przez nauczycieli przedszkola.

Czytaj więcej...

Studencji gościnnie w Przedszkolu Miejskim nr 23 „Promyczek”

Studenci Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej gościli, w ramach zajęć z Pedaogiki przedszkolnej, w Przedszkolu Miejskim nr 23 „Promyczek”.
Dzięki uprzejmości wychowawcy grupy, p. Agnieszki Sieńko, studenci pedagogiki mieli możliwość między innymi: zapoznać się z dokumentacją przedszkola, planem dnia placówki, formami pracy z dziećmi oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracownika Zakładu Edukacji Wczesnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, mgr Joannę Król-Mazurkiewicz, z podstaw mechaniki z wykorzystaniem edukacyjnych zestawów Lego.

Czytaj więcej...

Odbyła się XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" nt. Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej

Około 150 przedstawicieli oświaty, służby zdrowia oraz jednostek samorządów lokalnych wzięło udział w XII konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży - Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej”.
Konferencja odbyła się w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Honorowy patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęli: Marek Michalak - rzecznik praw dziecka, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego oraz Monika Kończyk - pomorski kurator oświaty.

Czytaj więcej...

Wystawa malarstwa "Inspiracja wiosną"

Zapraszamy na wystawę malarstwa "Inspiracja wiosną", która odbywa się w dniach 24.03. - 24.04. w Bibliotece Publicznej w Słupsku.

Czytaj więcej...

VIII posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji

W poniedziałek (13 marca 2017) odbyło się w ratuszu VIII posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji.
Spotkanie otworzyła Pani Jolanta Maciąg, przewodnicząca Słupskiej Rady Edukacji. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Anna Sadlak, dyrektorka Wydziału Edukacji, przedstawiciele instytucji oświaty, przedsiębiorców oraz eksperci w dziedzinie edukacji – powołani przez Prezydenta Miasta Słupska.

Czytaj więcej...

Zjazd delagatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Szanowni Państwo - Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego!
Zbliżający się zjazd delegatów PTP i kolejna tura wyborów do władz Towarzystwa jest okazją do podjęcia próby reaktywowania działalności Oddziału PTP w naszej uczelni. Ostatnie lata okazały się trudne dla całego Towarzystwa, co również niestety (z wielu powodów) dotknęło nasze środowisko. Usilne starania utrzymania naszej obecności na mapie oddziałów terenowych Towarzystwa pozwalają nam ciągle na partycypowanie w jego pracach, ale dzisiaj stajemy przed pilną koniecznością potwierdzenia naszej gotowości reaktywowania prac Towarzystwa i powrotu do dobrych tradycji działań na rzecz upowszechniania wiedzy pedagogicznej i rozwoju nauk pedagogicznych, integrowania środowiska akademickiego, nawiązywania współpracy z praktykami, podtrzymywania kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi, albo niestety - zamknięcia naszego oddziału. To od nas zależy jakie rozwiązanie przyjmiemy, bardzo liczę jednak na pozytywny odzew. Ostateczną liczbę członków poszczególnych oddziałów Towarzystwa Zarząd Główny ustala na podstawie listy opłaconych skladek, a to z kolei daje prawo wyboru delegatów na Walny Zjazd Wyborczy w maju br.W związku z tym zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów o rozważenie zasygnalizowanych kwestii i potwierdzenie swojej decyzji. Nie ulega wątpliwości, że w naszym interesie jest podtrzymanie i rozwijanie działalności Towarzystwa, ale do tego potrzebna jest mobilizacja całego środowiska. Kwietniowe wybory pozwolą na wyłonienie nowego składu Zarządu naszego Oddziału, który przejmie inicjatywę w zakresie organizacji pracy Towarzystwa i wyznaczy nowe perspektywy rozwoju. Tak więc wpłata składki będzie traktowana jako potwierdzenie przynależności do PTP i udział w zebraniu wyborczym (termin ogłosimy w kwietniu), a w dalszej kolejności - aktywne uczestnictwo w inicjowanych pracach.
W imieniu Zarządu Oddziału PTP przy AP w Słupsku
Ewa Murawska

Czytaj więcej...

Nowy numer "Czasopisma Pedagogicznego"

Informujemy , że pojawił się nowy numer "Czasopisma Pedagogicznego"
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
http://czasopismopedagogiczne.edu.pl/index.php/cp/issue/view/19

Zaproszenie na XII Konferencję z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży"

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Słupsku i Akademia Pomorska w Słupsku zapraszają na XII Konferencję z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" pt. "Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej"
Termin: 22 marca 2017 r. , godz. 9.00-14.00
Miejsce: AP, ul Bohaterów Westerplatte 64, sala 414

Szczegóły oraz program konferencji