Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Rekrutacja na studia podyplomowe

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych.

Czytaj więcej...

Zajęcia przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19

Zajęcia mgr Joanny Król-Mazurkiewicz realizowane były przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19.
Studenci Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej obserwowali zajęcia w różnych grupach wiekowych poznając metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym: liczenie i ruch, doświadczenia mali badacze, rytmy, pedagogika zabawy, zabawy w czytanie, język angielski.
Dyrektor placówki, mgr Mirosława Mazurkiewicz, przeprowadziła mini wykład dotyczący między innymi takich zagadnień jak: wykorzystanie programów nauczania w przedszkolu, diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Studenci mogli się zapoznać również z obszernym zbiorem programów autorskich stworzonych przez nauczycieli przedszkola.

Czytaj więcej...

Studencji gościnnie w Przedszkolu Miejskim nr 23 „Promyczek”

Studenci Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej gościli, w ramach zajęć z Pedaogiki przedszkolnej, w Przedszkolu Miejskim nr 23 „Promyczek”.
Dzięki uprzejmości wychowawcy grupy, p. Agnieszki Sieńko, studenci pedagogiki mieli możliwość między innymi: zapoznać się z dokumentacją przedszkola, planem dnia placówki, formami pracy z dziećmi oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracownika Zakładu Edukacji Wczesnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, mgr Joannę Król-Mazurkiewicz, z podstaw mechaniki z wykorzystaniem edukacyjnych zestawów Lego.

Czytaj więcej...

Odbyła się XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" nt. Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej

Około 150 przedstawicieli oświaty, służby zdrowia oraz jednostek samorządów lokalnych wzięło udział w XII konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży - Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej”.
Konferencja odbyła się w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Honorowy patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęli: Marek Michalak - rzecznik praw dziecka, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego oraz Monika Kończyk - pomorski kurator oświaty.

Czytaj więcej...

Wystawa malarstwa "Inspiracja wiosną"

Zapraszamy na wystawę malarstwa "Inspiracja wiosną", która odbywa się w dniach 24.03. - 24.04. w Bibliotece Publicznej w Słupsku.

Czytaj więcej...

VIII posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji

W poniedziałek (13 marca 2017) odbyło się w ratuszu VIII posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji.
Spotkanie otworzyła Pani Jolanta Maciąg, przewodnicząca Słupskiej Rady Edukacji. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Anna Sadlak, dyrektorka Wydziału Edukacji, przedstawiciele instytucji oświaty, przedsiębiorców oraz eksperci w dziedzinie edukacji – powołani przez Prezydenta Miasta Słupska.

Czytaj więcej...

Zjazd delagatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Szanowni Państwo - Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego!
Zbliżający się zjazd delegatów PTP i kolejna tura wyborów do władz Towarzystwa jest okazją do podjęcia próby reaktywowania działalności Oddziału PTP w naszej uczelni. Ostatnie lata okazały się trudne dla całego Towarzystwa, co również niestety (z wielu powodów) dotknęło nasze środowisko. Usilne starania utrzymania naszej obecności na mapie oddziałów terenowych Towarzystwa pozwalają nam ciągle na partycypowanie w jego pracach, ale dzisiaj stajemy przed pilną koniecznością potwierdzenia naszej gotowości reaktywowania prac Towarzystwa i powrotu do dobrych tradycji działań na rzecz upowszechniania wiedzy pedagogicznej i rozwoju nauk pedagogicznych, integrowania środowiska akademickiego, nawiązywania współpracy z praktykami, podtrzymywania kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi, albo niestety - zamknięcia naszego oddziału. To od nas zależy jakie rozwiązanie przyjmiemy, bardzo liczę jednak na pozytywny odzew. Ostateczną liczbę członków poszczególnych oddziałów Towarzystwa Zarząd Główny ustala na podstawie listy opłaconych skladek, a to z kolei daje prawo wyboru delegatów na Walny Zjazd Wyborczy w maju br.W związku z tym zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów o rozważenie zasygnalizowanych kwestii i potwierdzenie swojej decyzji. Nie ulega wątpliwości, że w naszym interesie jest podtrzymanie i rozwijanie działalności Towarzystwa, ale do tego potrzebna jest mobilizacja całego środowiska. Kwietniowe wybory pozwolą na wyłonienie nowego składu Zarządu naszego Oddziału, który przejmie inicjatywę w zakresie organizacji pracy Towarzystwa i wyznaczy nowe perspektywy rozwoju. Tak więc wpłata składki będzie traktowana jako potwierdzenie przynależności do PTP i udział w zebraniu wyborczym (termin ogłosimy w kwietniu), a w dalszej kolejności - aktywne uczestnictwo w inicjowanych pracach.
W imieniu Zarządu Oddziału PTP przy AP w Słupsku
Ewa Murawska

Czytaj więcej...

Nowy numer "Czasopisma Pedagogicznego"

Informujemy , że pojawił się nowy numer "Czasopisma Pedagogicznego"
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
http://czasopismopedagogiczne.edu.pl/index.php/cp/issue/view/19

Zaproszenie na XII Konferencję z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży"

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Słupsku i Akademia Pomorska w Słupsku zapraszają na XII Konferencję z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" pt. "Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej"
Termin: 22 marca 2017 r. , godz. 9.00-14.00
Miejsce: AP, ul Bohaterów Westerplatte 64, sala 414

Szczegóły oraz program konferencji

Zapraszamy do Bajkowego Świata Lalek

Zapraszamy na wystawę lalek autorstwa Ute Kase-Lepp pn. Bajkowy Świat Lalek
Otwarcie wystawy nastąpi 17 lutego br. o godzinie 12:00 w Młynie Zamkowym w Słupsku
Wystawa potrwa do 31 października 2017r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję "Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura – Demokracja – Edukacja"

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej, Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura – Demokracja – Edukacja.
Konferencja wpisuje się w obchody XX-lecia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i odbędzie się 2-4 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz ze streszczeniem (maks. 1000 znaków ze spacjami) do 20 lutego 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odeszła Pani Prof. Ewa Bilińska - Suchanek

Z przykrością i wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.01.br. odeszła od nas
Pani Prof. Ewa Bilińska - Suchanek
- wieloletni nauczyciel akademicki, profesor pedagogiki, dyrektor Instytutu Pedagogiki, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji, opiekun i mentor naukowy. Pani Profesor odeszła od nas zbyt wcześnie po ciężkiej i długiej chorobie. Przez wiele lat uczyła nas, że opór należy stawiać nawet chorobie - przez długi czas mówiąc "nie" nadchodzącej śmierci.

 

Wyróżnienia i osiągnięcia członków Koła Naukowego Studentów Nemesis

Koło Nauk Społecznych NEMESIS przy Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku zostało zarejestrowane Decyzją Rektora z dnia 10.12.2003 r. i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie. Jego aktualnymi opiekunami naukowymi są założyciele koła, a w przeszłości Studenci Pedagogiki resocjalizacyjnej. Studenci zrzeszeni w kole organizują liczne przedsięwzięcia naukowe i organizacyjne.

Działania naszych Studentów Pana Seweryna Paściaka (Przewodniczącego Koła) i Pana Przemysława Kacy (Specjalisty Koła) od dłuższego czasu są firmowane dobrą współpracą z Panem Ministrem Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka, który obejmował Honorowym Patronatem inicjatywy koła w okresie 2014 – 2016. Ponadto wyżej wymienieni Studenci uczestniczyli jako Eksperci w cyklu spotkań Zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych powołanego przez RPD.

Studenci KNS Nemesis są również Autorami rozdziału pt. Twórcza resocjalizacja poprzez hip-hop jako przykład respektowania praw dziecka (The Process of Creative Rehabilitation trough Hip-hop as an Example of Respecting Children’s Rights) w najnowszej publikacji autorstwa prof. Iriny Suriny i dr Anny Babickiej Wirkus nt. Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej, wydanej przed kilkoma dniami (http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/prawa-dziecka-w-przestrzeni-edukacyjno-spolecznej,1840.html).

Opiekunowie naukowi oraz Dyrekcja Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej składają serdeczne podziękowania za aktywną działalność naukowo – organizacyjną oraz bieżącą współpracę w realizacji zadań statutowych Koła i godne reprezentowanie Naszej Uczelni na niwie ogólnopolskiej.

Informacja i podziękowania

Zaświadczenie RPD P. Kaca
Zaświadczenie RPD S. Paściak
Zaświadczenie RPD KNS Nemezis

dr Paweł Kozłowski w gronie zespołu ds. kierunków zmian w prawie nieletnich przy Rzeczniku Praw Dziecka

Mamy przyjemność poinformować, że dr Paweł Kozłowski znalazł się w prestiżowym gronie ponad 20 ekspertów z całego kraju, którzy wzięli udział w debacie „Ocena regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO/3-4 z dnia 29 października 2015 r.”, zorganizowanej 7 grudnia ubiegłego roku przez Rzecznika Praw Dziecka

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawo-nieletnich-debata

IPIPS na Facebook'u

Szanowni Studenci i Pracownicy Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Informujemy, że strona internetowa Instytutu została połączona z wtyczką portalu społecznościowego Facebook. Wszystkie ważne informacje, wydarzenia i aktualności będę zamieszczane również na profilu facebookowym Instytutu (https://www.facebook.com/Instytut-Pedagogiki-i-Pracy-Socjalnej-Akademii-Pomorskiej-w-S%C5%82upsku-146949372140625/?fref=ts)
Serdecznie zapraszamy na nasz profil i złożenia like.