Struktura

Sekretariat

Sekretariat Instytutu
ul. Bohaterów Westerplatte 64
Pokój nr 225
Telefon: 59 84 05 924
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Adam Czarnecki
Telefon: 59 84 05 924
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lic Aldona Romanowicz

Godziny przyjęć interesantów:
10:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku

Dyrektor

dr Grzegorz Piekarski

Dyżur:  
środa: 12:00 - 13:30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora

dr Ewa Piotrów

Dyżur: 
środa: 12:00 - 13:30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zakład Edukacji Wczesnej

Problemy badawcze:
 • (dr hab. prof. nadzw. Lucyna Preuss – Kuchta) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Rola ucznia, szkoły i środowiska.
 • (dr Jolanta Maciąg) Zagadnienia w refleksji zorientowanej pedagogicznie, obejmujące przede wszystkim problematykę dotyczącą nauczyciela i dziecka we współczesnej przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, między innymi:
  1) diagnozę i terapię pedagogiczną dziecka z trudnościami w uczeniu się/ o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  2) dydaktykę edukacji zintegrowanej
  3) obszar kształcenia społeczno-przyrodniczego/regionalnego, międzykulturowego, ekologicznego na szczeblu propedeutycznym
  4)elementy pedeutologii oraz teorii komunikacji interpersonalnej i teorii zarządzania.
 • (dr Małgorzata Puchowska) Teoria i historia teatru szkolnego; diagnoza współczesnego teatru szkolnego; kompetencje prowadzących szkolne teatry oraz metody pracy ze szkolnymi grupami teatralnymi. Rola teatru szkolnego w procesie socjalizacji, stymulacji postaw kreatywnych, rozwoju umiejętności komunikacyjnych, przygotowania odbiorców sztuki. Zależność repertuaru scen szkolnych od uwarunkowań politycznych, kulturowych i ekonomicznych oraz kształcenie kompetencji językowych poprzez teatr.
 • (dr Marta Anna Sałapata) Problematyka śmierci i umierania w ujęciu interdyscyplinarnym. Tanatologia i tanatopedagogika. Trauma i traumatyczna żałoba i dzieci i młodzieży. Sytuacja trudna oraz umiejętności radzenia sobie. Dziecko i dzieciństwo w realiach współczesnego świata. Pedagogika przedszkolna. Pedeutologia. Proces kształtowania się tożsamości (osobowej i zawodowej) nauczyciela edukacji wczesnej. Wsparcie nauczyciela w rozwoju. Kompetencje zawodowe nauczyciela/wychowawcy.
 • (dr Izabela Stelmasiak) Pedagogika przedszkolna, personalizm, dziecko w przestrzeni wielokulturowego Pomorza.
 • (mgr Tomasz Dobrowolski) Nauczyciel - mężczyzna w edukacji wczesnej. Stereotypy edukacyjne.
 • (mgr Piotr Modzelewski) Optymizm nauczyciela edukacji wczesnej; Przekonania pedagogów o naturze ludzkiej i ich konsekwencje socjalizacyjne (człowiek dobry-zły z natury, zmienny-niezmieny itd.)
 • (mgr Lucyna Pacan) Uczeń jako podmiot oddziaływań wychowawczych – nagroda i kara. Norma w odniesieniu do kształtowania zachowań uczniów klas młodszych.
Kierownik Zakładu
dr Jolanta Maciąg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.             
 • dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta, prof. AP
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Marta Sałapata Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Małgorzata Puchowska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Izabela Stelmasiak
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Lucyna Pacan
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Danuta Rosa
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Tomasz Dobrowolski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Piotr Modzelewski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Historii Oświaty i Wychowania

Problemy badawcze:
 • Edukacja w II Rzeczypospolitej (instytucje, osoby, strategie)
 • Pedagogie totalitarne (1922 - 1989)
 • Wychowanie w najnowszych dziejach polskich (PRL)
 • Szkolnictwo resortowe a system edukacji narodowej
 • Badania regionalne w historii wychowania
 • Edukacja całożyciowa (kontekst historyczno-komparatystyczny)
 • Szkoły elitarne w Europie dawnej i współcześnie
 • Specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (mgr M. Czaja)
 • Problemy diagnozy i terapii logopedycznej (mgr M. Czaja)
 • Zagadnienia terapii czytania i pisania (mgr M. Czaja)
 • Historia kultury i języka mniejszości narodowych,
 • Problem bilingwizmu Kaszubów (w ujęciu historycznym- pedagogicznym).
Kierownik Zakładu
dr hab. Roman Tomaszewski, prof. AP
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Michalina Czaja
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Małgorzata Kowalczyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji

Problemy badawcze:
 • (dr Małgorzata Jarecka-Żyluk) Międzykulturowe, interkulturowe, regionalne pogranicza edukacyjne, dialog kultur, tożsamość kulturowa, podmiotowość, tolerancja, obyczajowość, regionalizm, kultura regionu, międzykulturowość, wielokulturowość
 • (dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler) Pedagogika zdrowia, edukacja zdrowotna, teoria wychowania fizycznego, retoryka zdrowia, sposoby doświadczania kultury fizycznej, tożsamość zdrowotna, doświadczanie choroby i niepełnosprawności, przywracanie zdrowia, metody jakościowe (rekonstrukcyjne) w badaniach społecznych
 • (dr Łukasz Androsiuk) Rola, miejsce i znaczenie mediów ergodycznych oraz nieergodycznych w naukach pedagogicznych, pedagogiczny potencjał nowych mediów
 • (dr Grzegorz Piekarski) Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół działań prospołecznych realizowanych w ramach wolontariatu społecznego, ich uwarunkowań, typów, profesjonalizacji działań opartych o idee wolontariatu, potencjału osobotwórczego działań wolontarystycznych i ich możliwości w (re)organizowaniu środowiska wychowawczego, teoria qeer, płeć społeczno-kulturowa
 • (dr Sebastian Zdończyk) Jakość życia i funkcjonowanie psychoseksualne w chorobach przewlekłych, onkoseksuologia, seksualność osób niepełnosprawnych, promocja zdrowia seksualnego, profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych, przestępstwa seksualne
 • (mgr Marta Gliniecka) Nowe media (filmy, blogi internetowe, portale społecznościowe, etc.) i ich rola w życiu młodego człowieka.
  - arteterapia.
  - jako muzyk - bierze udział w działaniach edukacyjnych Teatru STOP. Pisze własne teksty i komponuje muzykę (www.martagliniecka.pl).
 • (mgr Telimena Ryta) Edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa, tożsamość kulturowa, tożsamość społeczna rodziców, nauczycieli i uczniów, mniejszości narodowe i etniczne, zagadnienia edukacyjne mniejszości narodowych w Polsce

Pracownia Metodologii Nauk o Edukacji

Główne cele:

  1. Prowadzenie badań nad rozwiązaniami metodologicznymi przyjmowanymi w badaniach nad edukacją
  2. Gromadzenie informacji na temat istniejących trendów w zakresie badań nad edukacją w kraju i zagranicą
  3. Wsparcie w zakresie projektowania przedmiotów realizujących wymagania ministerialne
  4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych rozwijających umiejętności projektowania, prowadzenia oraz konsumowania badań naukowych i ewaluacyjnych w pedagogice

Skład osobowy Pracowni:

  • Mateusz Nitka (specjalista w zakresie informatyzacji badań i dydaktyki)
  • Grzegorz Piekarski (projekty zewnętrzne)
  • dr Sebastian A. Zdończyk (adiunkt w zakładzie pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej). Doktorat z nauk o zdrowiu uzyskany na wydziale nauk o zdrowiu pomorskiego uniwersytetu medycznego w szczecinie. Zainteresowania badawcze: medycznie wspomagana prokreacja, problemy etyczne w opiece paliatywnej, etyka zawodów medycznych.
tel. (59) 84 05 948 Kierownik Zakładu
dr Grzegorz Piekarski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • prof. dr. hab. L. Witkowski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Łukasz Androsiuk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Małgorzata Jarecka-Żyluk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Ewa Murawska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Natalia Sokołowicz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. AP
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Małgorzata Obrycka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Sebastian Zdończyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Marta Gliniecka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Telimena Ryta
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej

Problemy badawcze:
 • (dr Danuta Apanel) Historia opieki i edukacji osób niepełnosprawnych na Pomorzu. Czasopiśmiennictwo dziecięce okresu Polski Ludowej.
 • (dr Iwona Gumowska) Pedagogika rodziny. Piecza zastępcza
 • (dr Dorota Kiełb-Grabarczyk) Problematyka wpływu rodziny pochodzenia na różne aspekty funkcjonowania człowieka
 • (dr Wiesław Lesner) Poradnictwo pedagogiczne. System oświaty w Polsce. Patologie społeczne.
 • (dr Zdzisław Piwoński) Edukacja aksjologiczna i jej uwarunkowania
tel. (59) 84 05 949 Kierownik Zakładu
dr Zdzisław Piwoński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Danuta Apanel
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Dorota Kiełb-Grabarczyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Iwona Gumowska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Wiesław Lesner
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

Problemy badawcze:
 • (prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon) Ideowe uwarunkowania pracy socjalnej; filozofia procesu i jej inspiracje dla teorii pracy socjalnej
 • (dr Grażyna Durka) Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży i ich profilaktyka
 • (dr Anetta Jaworska) Psychospołeczne korelaty działalności resocjalizacyjnej w warunkach penitencjarnych
 • (dr Paweł Kozłowski) Psychospołeczne predyktory niedostosowania społecznego
 • (dr Robert Parol) Znaczenie środowiska pracy w procesie kształcenia zawodowego w odziaływaniu resocjalizacyjnym. Kształcenie ustawiczne w inkluzji osób marginalizowanych na rynku pracy ze względu na wiek.
 • (dr Ewa Piotrów) Procedura mediacji jako forma oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich i dorosłych sprawców. Realizacja kary pozbawienia wolności oraz uwarunkowania procesu readaptacji społecznej kobiet.
 • (mgr Anna Patalon) zagadnienia z zakresu filozofii państwa i prawa oraz historii idei. W aktualnie realizowanych badaniach koncentruję się na problematyce sprawiedliwości i równości społecznej oraz ideologicznych założeniach ruchu kibucowego.

Pracownia Bioetyki

Z naukowo-kulturowego i metodologicznego punktu widzenia współczesna bioetyka stanowi jedną z ważniejszych gałęzi naukowych w świecie, dlatego aktywne i twórcze włączenie jej elementów do badań społecznych prowadzonych przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej postrzegamy jako jeden z czynników rozwijających aktywność naukową i społeczną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pedagogika społeczna i resocjalizacyjna zajmuje się współczesnymi zagadnieniami, które dotyczą człowieka jako jednostkę i jako społeczeństwo. Diagnozuje i rozwiązuje problemy, w jakich znajduje się człowiek, analizując je od strony etycznej i aksjologicznej, prawnej i psychologicznej. W tym sensie pedagogice społecznej i resocjalizacyjnej bliskie są zagadnienia związane z coraz bardziej rozwijającą się bioetyką (etyką życia), która dopełnia i analizuje problemy występujące w pedagogice społecznej (godność człowieka, nietykalność życia, prawa człowieka, dylematy moralne i etyczne obecne u początku i końca życia człowieka itd., zagadnienie śmierci i umierania, etyczne aspekty prokreacji, moralne implikacje genetyki, kwestie starzenia się i demencji jako problemu moralnego i społecznego, problemy dot. postaw w relacji lekarz-pacjent, klient-pedagog społeczny itp.). W zakresie bioetyki poszczególni członkowie zespołu dysponują znacznym dorobkiem naukowym.
Cele:

  1. Monitorowanie najnowszych trendów w bioetyce (społeczno-kulturowych, prawno-etycznych, filozoficzno-światopoglądowych)
  2. Prowadzenie badań interdyscyplinarnych obejmujących wpływ szczegółowych kwestii bioetycznych na człowieka i społeczeństwo
  3. Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi (udział w konferencjach, sympozjach, prowadzenie seminariów naukowych)
  4. Ogłaszanie wyników badań (publikacje, organizację sympozjów naukowych i konferencji, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych)
  5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych rozwijających wrażliwość na kwestie bioetyczne i kształtujących umiejętności ich analizowania i rozwiązywania.

Skład osobowy Pracowni:

  • dr hab. prof. AP Ryszard Kozłowski (kierownik zakładu pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, koordynator pracowni). Dr hab. Nauk filozoficznych i teologicznych, specjalność filozofia zainteresowania badawcze: antropologia kulturowa, filozofia człowieka, pedagogika inkluzyjna, etyka, aksjologia, bioetyka.
  • mgr Anna Patalon (asystent w zakładzie pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej). Absolwentka filozofii na wydziale nauk społecznych uniwersytetu gdańskiego (2004) oraz prawa na wydziale prawa i administracji uniwersytetu gdańskiego (2005). Prace magisterskie na obu kierunkach usytuowane w obrębie filozofii państwa i prawa oraz historii idei, poświęcone analizie procesów globalizacji. Zainteresowania badawcze: filozoficzne, aksjologiczne i prawne aspekty sztucznej ingerencji w naturalne procesy życia (biopolityka, biojurysprudencja i bioprawo), relacje między bioetyką a prawem we współczesnych społeczeństwach demokratycznych.
  • mgr Daria Bieńkowska (stały współpracownik w Pracowni Bioetycznej, Wykładowca prawa w WSB w Gdańsku WSB, doktorantka na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS, Warszawa, Wydział Prawa). Prawnik, negocjator, mediator stały sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Zainteresowania naukowe: prawo deliktów, reguła niedbałości lekarskiej, medyczna odpowiedzialność, filozofia i prawa człowieka, bioetyka, aksjologia prawa, etyka medyczna. Dysertacja doktorska pt. Nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych a koncepcja medycyny defensywnej.
tel. (59) 84 05 947 Kierownik Zakładu:
prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Anetta Jaworska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Ewa Piotrów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Grażyna Durka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Małgorzata Słowik
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Robert Parol
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Paweł Kozłowski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Anna Patalon
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Psychologii Ogólnej

Problemy badawcze:
 • (dr Maria Aleksandrovich) Podmiotowe uwarunkowania sukcesu artystycznego; Metody diagnozy i rozwoju zdolności dzieci i młodzieży.
 • (dr Anna Koprowicz) Sytuacja psychologiczna rodziców osób niepełnosprawnych; Wczesna relacja rodzic-dziecko; Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności językowych.
 • (mgr Emilia Kardaś - Grodzicka) Psychologia osób starszych; Rodzicielstwo zastępcze; Bilans zysków i strat a wybrane zasoby osobiste rodziców zastępczych u progu starości.
tel. (59) 84 05 928 Kierownika Zakładu
dr Maria Aleksandrovich
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Anna Koprowicz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Emilia Kardaś-Grodzicka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Joanna Kamykowska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut / Struktura Instytutu