Konsultacje

Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Zakład Edukacji Wczesnej

Imię i nazwisko Sala Dzień Godzina
dr hab. prof. AP Lucyna Preuss-Kuchta sala 417
dr hab. Eugenia Spivakovska urlop
prof. dr hab. Nelly Łysenko sala 417 w czasie wizytacji
dr Jolanta Maciąg sala 417
sala 69 ul. Kozietulskiego
środa 9:45 - 11:00
11:00 - 11:15
dr Małgorzata Puchowska sala 417 28.02.;7.03.;14.03.;21.03.;11.04.;9.05.;23.05.
18.04.

17.05.
30.05.
6.06.
7.06.
14:40 - 16:10
16:20 - 17:05 i 18:50 - 19:35
12:10 -13:40
11:20 - 12:50
15:30 - 16:15
13:50 - 14:35
dr Marta Anna Sałapata sala 417 środy
21.02.;28.02.;07.03.;21.03.;11.04.;18.04.;25.04.
09.05.;16.05.;23.05.
6.06.

czwartki
15.03.
10.05.;17.05.;24.05.
7.06.

11:30 - 13:00
9:30 - 13:15
11:30 - 12:15


9:40 - 11:10
10:30 - 11:15
10:30 - 11:15
dr Izabela Stelmasiak sala 417 czwartek 11:30 - 13:00
dr Witold Kołodziejczyk
mgr Tomasz Dobrowolski sala 417 środa 14:00 - 15:30
mgr Joanna Król-Mazurkiewicz sala 417 środa 9:40 - 11:00
mgr Agnieszka Mierzlikin platforma moodle
mgr Piotr Modzelewski sala 417 wtorek 17:00 - 18:30
mgr Lucyna Pacan sala 417 środa 16:15 - 17:00
mgr Danuta Rosa Pracownia Plastyczna do czwartek 9.05.
od czwartek 10.05.
17:10 - 18:40
14:40 - 16:10

Zakład Teorii Pracy Socjalnej

Imię i nazwisko Sala Dzień Godzina
prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon sala 211 środa 12:00 - 13:30
dr Szymon Dąbrowski sala 413 piątek 16:15 - 17:45
dr Mikołaj Jacek Łuczak sala 413 piniedziałek 17:15 - 18:15
dr Ryszard Sitek sala 413 poniedziałek 15:30 - 17:00

Zakład Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Imię i nazwisko Sala Dzień Godzina
prof. AP dr hab. Wanda Kamińska sala 211 środa (co 2 tygodnie) 17:00 - 19:30
dr Irena Figurska sala 213 środa 10:30 - 12:00
mgr Klaudia Żelechowska - Durka sala 413 wtorek 9:50 - 11:20
mgr Maciej Maraszkiewicz sala 413 czwartek 12:30 - 14:00

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji

Imię i nazwisko Sala Dzień Godzina
prof. dr hab. Lech Witkowski sala 508 w czasie zjazdów
dr hab. prof. AP Agnieszka Zalewska-Meler sala 508 środa 13:45 - 15:15
dr Agnieszka Łagoda sala 508 poniedziałek 14:00 - 15:30
dr Małgorzata Jarecka-Żyluk sala 220 13.06.
14.06.
27.06.
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
dr Małgorzata Obrycka aula 317 1.03.
8.03.
15.03.
22.03.
5.04.
12.04.
26.04.
10.05.
17.05.
24.05.
7.06.
15:30 - 17:00
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
14:00 - 15:30
13:00 - 14:30
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
13:00 - 14:30
dr Ewa Murawska sala 508
sala 316
sala 508
sala 215
sala 215
sala 508
sala 508
wtorek
wtorek co 2 tyg.
13.06.
16.06.
20.06.
6.07.
18.07.
15:20 - 16:20
17:55 - 18:50
13:00 - 14:00
11:00 - 12:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
12:00 - 13:00
dr Natalia Sokołowicz sala 508 środa 8:45 - 9:30
11:15 - 12:00
dr Łukasz Androsiuk sala 508 wtorek
oprócz 27.02.
10:45 - 12:10
dr Grzegorz Piekarski sala 225 czwartek 14:30 - 16:00
dr Sebastian Zdończyk sala 508 środa 17:00 - 18:30
mgr Marta Gliniecka sala 508 wtorek 11:30 - 13:00
mgr Telimena Ryta urlop

Zakład Psychologii

Imię i nazwisko Sala Dzień Godzina
prof. Herbert Zoglowek sala 505a piątki
2.03.;16.03.;13.04.

10:30 - 12:00
dr Maria Aleksandrovich sala 505a środa 10:30 - 12:00
dr Anna Koprowicz Urlop naukowy
dr Dominika Kurpiel Urlop naukowy
dr Piotr Próchniak sala 505 środa 9:30 - 11:00
mgr Halszka Antoniewicz sala 505a środa 9:45 - 11:15
mgr Emilia Kardaś-Grodzicka sala 505a poniedziałek 13:45 - 14:30
18:00 - 18:45
mgr Joanna Kamykowska sala 505a środa 10:30 - 12:00

Zakład Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

Imię i nazwisko Sala Dzień Godzina
prof. dr hab Mirosław Patalon sala 211 środa 8:00 - 9:30
dr Grażyna Durka sala 505b czwartek 19:30 - 20:30
dr Anetta Jaworska sala 505b czwartek 11:10 - 12:10
dr Paweł Kozłowski sala 505b czwartek 8:00 - 9:30
dr Robert Parol sala 220
sala 315
czwartek
czwartek
17:55 - 18:50
19:35 - 19:50
dr Ewa Piotrów sala 224 środa 12:10 - 13:40
dr Małgorzata Słowik urlop
mgr Anna Patalon sala 505 wtorek
środa
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej

Imię i nazwisko Sala Dzień Godzina
dr hab. prof. nadzw. Wanda Woronowicz ZPOW sala 510 środa 10:00 - 11:30
dr Danuta Apanel sala 218 środa. 9:00 - 10:30
dr Iwona Gumowska sala 213 środa 11:30 - 13:00
dr Dorota Kiełb-Grabarczyk sala 510 wtorek 13:50 - 15:20
dr Wiesław Lesner sala 510 wtorek 14:00 - 15:30
dr Tomasz Maliszewski sala 413 czwartek co 2 tygodnie 17:05 - 18:35
dr Zdzisław Piwoński sala 039 środa 13:15 - 14:45

Zakład Historii Oświaty i Wychowania

Imię i nazwisko Sala Dzień Godzina
dr hab. prof. nadzw. Roman Tomaszewski sala 512 9.03.

23.03.

6.04
13.04.

20.04.
27.04.
4.05.
1.06.
8.06
10:00 - 11:20 i 17:00 - 18:00
10:00 - 11:20 i 17:00 - 18:00
13:40 - 15:50
10:00 - 11:20 i 17:00 - 18:00
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
10:00 - 12:00
10:30 - 12:40
13:30 - 15:30
dr Danuta Apanel sala 510 środa 9:00 - 10:30
mgr Michalina Czaja urlop
mgr Małgorzata Kowalczyk urlop
Konsultacje