Kierunki kształcenia

Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Kierunek: PEDAGOGIKA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (stacjonarne)

Kierunek: PEDAGOGIKA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (niestacjonarne)

Kierunek: PEDAGOGIKA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne)

Kierunek: PEDAGOGIKA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (niestacjonarne)

Kierunek: PRACA SOCJALNA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

STUDIA PODYPLOMOWE

Jakość Kształcenia / Kierunki kształcenia