Publikacje - Małgorzata Słowik

     

 1. Znaczenie „Nauk o rodzinie” w pracy socjalnej, w: Nauki o rodzinie – tradycje i perspektywy edukacyjne, red. G. Koszałka, M. Stopikowska, Gdańsk 2007, s. 217-224.
 2. Grupy rówieśnicze a kryzysy religijne współczesnej młodzieży, Paedagogia Christiana 1 (2007), s. 97-110.
 3. Społeczno – pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej, Słupsk 2008.
 4. Rozumienie i wartościowanie aktywności społecznej młodzieży – wnioski dla pracy socjalnej, Paedagogia Christiana 1(2008), s. 97-108.
 5. Współczesna polska młodzież – pokolenie czy tylko kategoria wiekowa?, w: Pedagogika społeczna. Współczesne obszary, red. I. Surina, Słupsk 2008, s. 83-94.
 6. Aktywność społeczna młodzieży alternatywną formą profilaktyki społecznej, w: Między pracą i pracą socjalną, red. J. Nowak, I. Surina, Szczecin 2008, s. 102-107.
 7. Budzenie aktywności społecznej młodzieży polonijnej – propozycje rozwiązań z perspektywy pracy socjalnej, w: Nauki o Rodzinie. Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodzin, red. G. Koszałka, J. Plewko, M. Stopikowska, Gdańsk 2009, s. 279-283.
 8. Świadomość potrzeby wspólnoty u młodzieży gimnazjalnej i licealnej (ze szkół publicznych i katolickich), w: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja. Współczesność. Nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Toruń 2010, s. 582-601.
 9. Nowe wymiary pracy socjalnej z rodziną, w: Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych, red. G. Durka, Kraków 2010, s. 69-80.
 10. Asystent rodziny – nowy nauczyciel życia w rodzinie? Kontrowersje wokół Ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej nad dzieckiem, w: Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Między teorią a praktyką, red. G. Durka, E. Murawska, Toruń 2012, s. 333-353.
 11. O potrzebie rozwoju poradnictwa rodzinnego opartego na wartościach chrześcijańskich – na przykładzie działalności Kościoła katolickiego w Polsce, „Paedagogia Christiana” 2/30 (2012), s. 193-213.