Działalność studencka

 1. Koło Nauk Społecznych NEMESIS - strona www

  Koło Nauk Społecznych NEMESIS działa przy Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Koło zostało zarejestrowane Decyzją Rektora z dnia 10.12.2003 r. Cel i zakres działalności KNS Nemesis został określony w Statucie, przyjętym przez Walne Zgromadzenie Członków i dołączonym do dokumentów rejestracyjnych.
  Koło Nauk Społecznych Nemesis nieprzerwanie kontynuuje swoją misję, określoną w założeniach statutowych.
  Działalność Koła ukierunkowana jest na: rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, prowadzenie prac naukowo - badawczych w celu wykreowania samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy z zakresu nauk społecznych, promowanie Uczelni na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Kola oraz innych zainteresowanych osób. Studenci łączą się w tzw. Grupy Projektowe, gdzie tworzą własne wizje i następnie je realizują z pomocą członków NEMESIS.
  KNS Nemesis było organizatorem między innymi dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych z serii „Wyzwania pedagogiki…” pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i JM Rektora AP.

  czytaj więcej

 2. Koło "Humanus" - Koło Ludzi Pozytywnie Zakręconych

  Koło "Humanus" - Koło Ludzi Pozytywnie Zakręconych funkcjonuje od listopada, 2013 jako koło instytutowe (wcześniej międzywydziałowe, mocno związane od trzech lat z działaniem przy Instytucie Pedagogiki).

  Celem działalności Koła jest:
  - promowania Uczelni
  - aktywizacja i integracja środowiska studenckiego i akademickiego
  - rozwijanie postaw liderskich i aktywistycznych wśród członków Koła
  - wymiana poglądów, spostrzeżeń ze studentami własnej oraz innych Uczelni
  - wyszukiwanie, kreowanie i rozwijanie nowych i już działających liderów z poszanowaniem poglądów i działalnością innych studentów oraz członków koła

  Opiekunem koła jest dr Justyna Ratkowska - Pasikowska.

  czytaj więcej

Studenci / Działalność studencka