Praktyki studenckie

Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W ROKU AKAD. 2017/2018 

Moduł pedagogiczno - psychologiczny - praktyki (ocena przydatności, regulaminy, wzory protokołów hospitacji, załączniki)


Realizacja praktyk w toku akademickim 2016/17 na SPS kierunku Praca socjalna  


Definicja praktyk pedagogicznych  


Decyzja o uznaniu praktyk pedagogicznych realizowanych przez studentów kierunku PEDAGOGIKA w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Regulamin praktyk pedagogicznych specjalizacji nauczycielskich 2017 SPS 

Regulamin praktyk pedagogicznych specjalizacji nauczycielskich 2017 SDS

Studia Pierwszego Stopnia 2015 - 2018

 

Studia Pierwszego Stopnia 2016 - 2019

 

Studia Drugiego Stopnia 2016 - 2018

 

Studia Drugiego Stopnia 2017 - 2019


ABC praktyki studenta
Dziennik praktyk studenckich

PRACA SOCJALNA
 Regulamin praktyk - ogolny
 Regulamin praktyk szczegolowy
 Oswiadczenie studenta zalacznik A
 Miejsce odbywania praktyk przez studentow - zalacznik B
 Ocena przydatnosci_do zawodu - zalacznik C
 Ocena efektow ksztalcenia - zalacznik_D
 Sylabus - praktyka ciagla zawodowa
 Zakres obowiazkow opiekuna praktyk
 Ocena praktyk przez studenta

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Praktyki - Informacje ogólne

Podwójny album
Praktyki - informacje ogólne
 - Praktyka pedagogiczna asystencka - 2017-2020
    Praktyka pedagogiczna asystencka - założenia ogólne
    Praktyka pedagogiczna asystencka - regulamin szczegółowy
    Załączniki:
     oświadczenie - Zał. A
     wykaz studentów - Zał. B
     ocena przydatności - Zał. C
     sprawozdanie zrealizowanych efektów - Zał. D
     sprawozdanie zbiorcze - Zał. E
     sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni - Zał. F
     ocena praktyki przez studenta - Zał. dla Studenta - nr 2  
- Praktyka pedagogiczna specjalnościowa

    Praktyka pedagogiczna specjalnościowa - założenia ogólne
    Praktyka pedagogiczna specjalnościowa - regulamin szczegółowy
    Załączniki:
     oświadczenie - Zał. A
     wykaz studentów - Zał. B
     ocena przydatności - Zał. C
     sprawozdanie zrealizowanych efektów - Zał. D - praktyka dydaktyczna w kl. I - III szkoły podstawowej
     sprawozdanie zrealizowanych efektów - Zał. D - praktyka dydaktyczna przedszkolu
     sprawozdanie zbiorcze - Zał. E
     sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni - Zał. F
     ocena praktyki przez studenta - Zał. dla Studenta - nr 2

Praktyka pedagogiczna asystencka - 2017-2020
  Praktyka pedagogiczna asystencka - założenia ogólne
  Praktyka pedagogiczna asystencka - regulamin szczegółowy
  Załączniki:
   oświadczenie - Zał. A
   wykaz studentów - Zał. B
   ocena przydatności - Zał. C
   sprawozdanie zrealizowanych efektów - Zał. D
   sprawozdanie zbiorcze - Zał. E
   sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni - Zał. F
   ocena praktyki przez studenta - Zał. dla Studenta - nr 2

  
Praktyka pedagogiczna - specjalizacje nienauczycielskie 2015-2018
  Praktyka pedagogiczna - założenia ogólne
  Praktyka pedagogiczna - regulamin szczegółowy
  Załączniki:
   oświadczenie - Zał. A
   wykaz studentów - Zał. B
   ocena przydatności - Zał. C
   sprawozdanie zrealizowanych efektów - Zał. D
   sprawozdanie zbiorcze - Zał. E
   sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni - Zał. F
   ocena praktyki przez studenta - Zał. dla Studenta - nr 2

Praktyka pedagogiczna w instytucjach tworzących system oświaty - specjalizacje nienauczycielskie 2014-2017
  Praktyka pedagogiczna - założenia ogólne
  Praktyka pedagogiczna - regulamin szczegółowy
  Załączniki:
   oświadczenie - Zał. A
   wykaz studentów - Zał. B
   ocena przydatności - Zał. C
   sprawozdanie zrealizowanych efektów - Zał. D
   sprawozdanie zbiorcze - Zał. E
   sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni - Zał. F
   ocena praktyki przez studenta - Zał. dla Studenta - nr 2

Studenci / Praktyki studenckie