Praktyki studenckie

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W ROKU AKAD. 2018/2019

Moduł pedagogiczno - psychologiczny - praktyki (ocena przydatności, regulaminy, wzory protokołów hospitacji, załączniki)


Realizacja praktyk w toku akademickim 2016/17 na SPS kierunku Praca socjalna  


Definicja praktyk pedagogicznych  


Decyzja o uznaniu praktyk pedagogicznych realizowanych przez studentów kierunku PEDAGOGIKA w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Regulamin praktyk pedagogicznych specjalizacji nauczycielskich 2017 SPS 

Regulamin praktyk pedagogicznych specjalizacji nauczycielskich 2017 SDS

Studia Pierwszego Stopnia 2015 - 2018

 

Studia Pierwszego Stopnia 2016 - 2019

 

Studia Drugiego Stopnia 2016 - 2018

 

Studia Drugiego Stopnia 2017 - 2019


ABC praktyki studenta
Dziennik praktyk studenckich

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Praktyki - Informacje ogólne

Podwójny album
Praktyki - informacje ogólne
  
- Praktyka pedagogiczna specjalnościowa

    Praktyka pedagogiczna specjalnościowa - założenia ogólne
    Praktyka pedagogiczna specjalnościowa - regulamin szczegółowy
    Załączniki:
     oświadczenie - Zał. A
     wykaz studentów - Zał. B
     ocena przydatności - Zał. C
     sprawozdanie zrealizowanych efektów - Zał. D - praktyka dydaktyczna w kl. I - III szkoły podstawowej
     sprawozdanie zrealizowanych efektów - Zał. D - praktyka dydaktyczna przedszkolu
     sprawozdanie zbiorcze - Zał. E
     sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni - Zał. F
     ocena praktyki przez studenta - Zał. dla Studenta - nr 2

 Praktyki realizowane w roku akademickim 2017-2018- specjalności nienauczycielskie [pobierz]

 

Studenci / Praktyki studenckie