Wykaz opiekunów w roku akademickim 2017 - 2018

Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Wykaz opiekunów w roku akademickim 2017 - 2018

Pedagogika i Praca Socjalna

STUDIA   PIERWSZEGO STOPNIA - STACJONARNE

I Pedagogika

Dr Ewa Murawska

I Pedagogika wczesnoszkolna dwa dyplomy

Dr Maria Aleksandrovich

I Praca socjalna

Mgr Maciej Maraszkiewicz

II Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Dr Aneta Jaworska

II Edukacja elementarna z językiem angielskim

Mgr Tomasz Dobrowolski

II Pedagogika wczesnoszkolna dwa dyplomy

Dr Maria Aleksandrovich

II Praca socjalna dwa dyplomy

Dr Szymon Dąbrowski

II Praca socjalna

Mgr Klaudia Żelechowska - Durka

Moduł Pedagogiczno - Psychologiczny SPS i ISDS

Mgr Lucy Pacan

III Edukacja elementarna z językiem angielskim

Dr Marta Sałapata

III Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z resocjalizacją

Dr Robert Parol

III Pedagogika wczesnoszkolna dwa dyplomy

Dr Maria Aleksandrovich

III Praca socjalna

Dr Irena Figurska

STUDIA   PIERWSZEGO STOPNIA - NIESTACJONARNE

I Pedagogika

Dr Łukasz Androsiuk

II Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją

Mgr Anna Patalon

II Edukacja elementarna z językiem angielskim

Dr Małgorzata Puchowska

II Psychopedagogika

Dr Łukasz Wirkus

II Praca socjalna

Dr Ryszard Sitek

III Edukacja elementarna z językiem angielskim

Mgr Tomasz Dobrowolski

III Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją

Dr Grażyna Durka

STUDIA   DRUGIEGO STOPNIA - STACJONARNE

I Gerontogogika z promocją zdrowia

Dr Sebastian Zdończyk

I Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą społeczną

Dr Wiesław Lesner

I Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Dr Grażyna Durka

I Psychopedagogika

Mgr Halszka Michalska

II Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Dr Łukasz Wirkus

II Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją

Mgr Anna Patalon

II Psychopedagogika

Mgr Joanna Kamykowska

STUDIA   DRUGIEGO STOPNIA - NIESTACJONARNE

I Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną (n)

Mgr Piotr Modzelewski

I Pedagogika (n)

Dr Ewa Murawska

I Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą społeczną

Dr Zdzisław Piwoński

I Psychopedagogika

Dr Piotr Próchniak

II Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n)

Dr Małgorzata Puchowska

II Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją

Dr Danuta Apanel

II Psychopedagogika

Dr Natalia Sokołowicz

II Gerontogogika z promocją zdrowia

Dr Małgorzata Jarecka - Żyluk

Studenci / Wykaz opiekunów w roku akademickim