II edycja projektu społecznego "Rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży"

Studenci i wykładowcy Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku rozpoczęli realizację II edycji projektu społecznego realizowanego we współpracy z Centrum Kultury Gminy Słupsk na rzecz dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych Gminy Słupsk. Tegoroczna edycja projektu realizowana jest pod tytułem "Rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży". Pierwsze warsztaty (zrealizowane 10 października w Rogawicy) przeprowadziły studentki II roku studiów drugiego stopnia Pedagogiki Resocjalizacyjnej z Penitencjarystyką.

II edycja projektu społecznego "Rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży"