Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Akademia Przedszkolaka

W dniu 26.03.2018 r. Akademia Pomorska w Słupsku podpisała wniosek o dofinansowanie projektu „Akademia Przedszkolaka”. Projekt będzie realizowany z naszym Partnerem – Urzędem Gminy Potęgowo.W imieniu Partnera wniosek podpisał Pan wójt Gminy Potęgowo – Dawid Litwin.
Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Potęgowie oraz Oddziałów Przedszkolnych przy SP w Łupawie i SP w Skórowie.
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u dzieci,oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Projekt zakłada także objęcie wsparciem nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez organizacje warsztatów i kursów kwalifikacyjnych, a także przeprowadzenie zajęć, dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych.

Planuje się modernizację i adaptację pomieszczeń w oddziale przedszkolnym przy SP w Łupawie poprzez wydzielenie dodatkowej sali dydaktycznej i stołówki.  Ponadto przewidziany jest zakup specjalistycznych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych do wszystkich placówek przedszkolnych i wyposażenie placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy SP w Łupawie i SP w Skórowie.

Realizatorem tych przedsięwzięć ze strony Uczelni będzie Instytut Pedagogiki.

Termin realizacji projektu: 01.11.2018 - 29.02.2020.  
Całkowita wartość projektu: 1 203 310,25 zł

Akademia-Przedszkolaka

Akademia Przedszkolaka