Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Wyróżnienia i osiągnięcia członków Koła Naukowego Studentów Nemesis

Koło Nauk Społecznych NEMESIS przy Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku zostało zarejestrowane Decyzją Rektora z dnia 10.12.2003 r. i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie. Jego aktualnymi opiekunami naukowymi są założyciele koła, a w przeszłości Studenci Pedagogiki resocjalizacyjnej. Studenci zrzeszeni w kole organizują liczne przedsięwzięcia naukowe i organizacyjne.

Działania naszych Studentów Pana Seweryna Paściaka (Przewodniczącego Koła) i Pana Przemysława Kacy (Specjalisty Koła) od dłuższego czasu są firmowane dobrą współpracą z Panem Ministrem Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka, który obejmował Honorowym Patronatem inicjatywy koła w okresie 2014 – 2016. Ponadto wyżej wymienieni Studenci uczestniczyli jako Eksperci w cyklu spotkań Zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych powołanego przez RPD.

Studenci KNS Nemesis są również Autorami rozdziału pt. Twórcza resocjalizacja poprzez hip-hop jako przykład respektowania praw dziecka (The Process of Creative Rehabilitation trough Hip-hop as an Example of Respecting Children’s Rights) w najnowszej publikacji autorstwa prof. Iriny Suriny i dr Anny Babickiej Wirkus nt. Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej, wydanej przed kilkoma dniami (http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/prawa-dziecka-w-przestrzeni-edukacyjno-spolecznej,1840.html).

Opiekunowie naukowi oraz Dyrekcja Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej składają serdeczne podziękowania za aktywną działalność naukowo – organizacyjną oraz bieżącą współpracę w realizacji zadań statutowych Koła i godne reprezentowanie Naszej Uczelni na niwie ogólnopolskiej.

Informacja i podziękowania

Zaświadczenie RPD P. Kaca
Zaświadczenie RPD S. Paściak
Zaświadczenie RPD KNS Nemezis

dr Paweł Kozłowski w gronie zespołu ds. kierunków zmian w prawie nieletnich przy Rzeczniku Praw Dziecka

Mamy przyjemność poinformować, że dr Paweł Kozłowski znalazł się w prestiżowym gronie ponad 20 ekspertów z całego kraju, którzy wzięli udział w debacie „Ocena regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO/3-4 z dnia 29 października 2015 r.”, zorganizowanej 7 grudnia ubiegłego roku przez Rzecznika Praw Dziecka

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawo-nieletnich-debata

IPIPS na Facebook'u

Szanowni Studenci i Pracownicy Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Informujemy, że strona internetowa Instytutu została połączona z wtyczką portalu społecznościowego Facebook. Wszystkie ważne informacje, wydarzenia i aktualności będę zamieszczane również na profilu facebookowym Instytutu (https://www.facebook.com/Instytut-Pedagogiki-i-Pracy-Socjalnej-Akademii-Pomorskiej-w-S%C5%82upsku-146949372140625/?fref=ts)
Serdecznie zapraszamy na nasz profil i złożenia like.

Kolejny numer czasopisma Edukacja w Dyskursie

ewd4Właśnie ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej pt. "Edukacja w Dyskursie". To już czwarte wydanie tego periodyku. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem oraz do nadsyłania tekstów do 5 numeru. Informacje nt. wydawnictwa znajdą Państwo na stronie www.edukacjawdyskursie.apsl.edu.pl

 

Nabór na kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów w MOPR Słupsk

Szanowni studenci,
Informujemy o prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, naborze na kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MOPR-u.

Spotkanie autorskie Prezydenta Roberta Biedronia

10 grudnia o godzinie 16.00 w sklepie Media Markt w Słupsku odbędzie się spotkanie autorskie z Prezydentem Miasta Słupska- Robertem Biedroniem, dotyczące najnowszej książki "Pod prąd".
W rozmowie, którą poprowadzi dr Grzegorz Piekarski (Akademia Pomorska w Słupsku) zostaną poruszone tematy dotyczące między innymi: dzieciństwa, domu rodzinnego, seksualności, aktywności obywatelskiej i politycznej.

Będzie to jednocześnie okazja do zakupu książki, zdobycia autografu i wspólnego zdjęcia.

Czytaj więcej...

Powołano Słupską Radę Kobiet

W dniu 28.11. br. prezydent miasta Słupska - Pan Robert Biedroń - powołał przy Urzędzie Miasta Słupską Radę Kobiet. To druga w Polsce, po Wrocławiu, tego typu Rada.
Mamy przyjemność poinformować, że w jej skład weszła Pani wicedyrektor Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej - Pani dr Justyna Ratkowska - Pasikowska.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe programy AIESEC

Global Volunteer to międzynarodowy program wolontariatów, który umożliwia młodym ludziom od 18 roku życia rozwój osobisty poprzez rozwiązywanie aktualnych problemów świata. Wolontariaty trwają od 6 do 12 tygodni.
Więcej informacji o naszym programie można znaleźć tutaj: http://aiesec.pl/dla-studentow/wyjedz-na-praktyke-lub-wolontariat/global-volunteer/ 

Global Talents to międzynarodowy program praktyk profesjonalnych, który umożliwia młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu przyszłej kariery. Praktyki trwające od 6 tygodni do 18 miesięcy i są podzielone na cztery obszary rozwoju: Education, Entrepreurship, IT i Marketing.
Więcej informacji znajduje się na tej stronie: http://aiesec.pl/dla-studentow/wyjedz-na-praktyke-lub-wolontariat/global-talents/

Prowadzimy również bloga, na którym może przeczytać historie z wyjazdów naszych wolontariuszy: http://aiesec.com.pl/gdansk/blog

Zaproszenie na seminarium naukowe "Filozofia organizmu Alfreda Northa Whiteheada w perspektywie nauk społecznych"

Zakład Pracy Socjalnej Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej zaprasza na seminarium naukowe "Filozofia organizmu Alfreda Northa Whiteheada w perspektywie nauk społecznych".
Wykład wprowadzający wygłosi dr Bogdan Ogrodnik przewodniczący Towarzystwa Metafizycznego im. A. N. Whiteheada w Polsce.
Data: 3 grudnia (sobota) godzina 16.00
Miejsce: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, Sala Senatu, III piętro.

Najnowsza publikacja dra Mikołaja Jacka Łuczaka

luczakZapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dra Mikołaja Jacka Łuczaka.

Przedmiotem rozważań zawartych w tej książce były pojęcia związane z technicznością pojmowaną jako narastające w czasie unarzędziowienie i uprzedmiotowienie działań, a wraz z dokonującym się postępem cywilizacyjno-technicznym - również jako narastającą technologizację działań, rozumianą najogólniej jako proceduralizacja i standaryzacja. Za narzędzia działania uznane zostały nie tylko narzędzia manualne i techniki skutkujące rozwojem tego wszystkiego, co zazwyczaj wiąże się z pojęciem techniki i jej wytworów, ale również język jako medium komunikacyjne, w szczególności język poddany technologii pisma, a następnie także druku oraz innych technologii umożliwiających utrwalanie minionych sytuacji komunikacyjnych i - przede wszystkim - dających skuteczne narzędzie szerokiego rozpowszechniania oraz trwałego kumulowania wiedzy.

Więcej o książce przeczytacie tutaj.

Eye trackery - spotkanie naukowe

W dniu 22.11.2016, godz. 11:00 - 12:00, sala 315 Zakład Psychologii Akademii Pomorskiej oraz Eyetracking Solutions serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych pracowników Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej do wzięcia udziału w spotkaniu naukowym dotyczącym Eye trackerów.
Zaproszenie

Zaproszenie na DEBATĘ: NASZE NOWE PUBLIKACJE

Zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych na kolejną odsłonę cyklicznej formy promocji prac badawczych i integracji środowiska naukowego zatytułowanej DEBATA: NASZE NOWE PUBLIKACJE.
II Spotkanie z tego cyklu odbędzie się 18 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w s. 317 w IPiPS AP.
O swoich najnowszych publikacjach będą mówić: prof. zw. dr hab. Lech Witkowski, dr hab. Ryszard Kozłowski, dr hab. Monika Jaworska - Witkowska,dr Paweł Kozłowski, dr Grzegorz Piekarski, dr Szymon Dąbrowski, dr Maria Aleksandrowicz, dr Łukasz Androsiuk, mgr Piotr Modzelewski.

Patronat: Dyrekcja Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej AP
Inicjatywa: Zespół d/s Uprawnień Doktorskich
Moderatorzy: dr Justyna Ratkowska-Pasikowska, dr Sławomir Pasikowski
Zaproszenie i plakat

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dra Pawła Kozłowskiego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dra Pawła Kozłowskiego.

Niniejsza książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt jak i chłopców w okresie dojrzewania przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.

Więcej o książce przeczytacie tutaj.

Publikacja mgra Piotra Modzelewskiego

Zapraszamy do zapoznania się poradnikiem autorstwa pracownika Zakładu Edukacji Wczesnej Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej mgra Piotra Modzelewskiego: "Pokonaj odwlekanie - rozwiń wytrwałość".
19 października w Bibliotece Głównej, przy ul. Grodzkiej w Słupsku, o godz. 17:00 odbędzie spotkanie autorskie.
Informujemy, że książka bierze udział w konkursie na najlepszy poradnik na jesień (konkurs znajdziecie tutaj)