Plan posiedzeń Rady Instytutu

Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Plan posiedzeń Rady Instytutu

PLAN POSIEDZEŃ

RADY INSTYTUTU PEDAGIGIKI

w roku akademickim 2017/2018

Data posiedzenia

Porządek   posiedzenia

11 października 2017 r.

 1. Przyjęcie   protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 20.09.2017 r.
 2. Sprawy   kadrowe
 3. Komunikaty i informacje – wyniki rekrutacji,   prowadzenie proseminarium, obsługa administracyjna KPS
 4. Sprawy   różne i wolne wnioski
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu   Pedagogiki w dniu 11 października 2017 r.
 6. Zatwierdzenie pytań dyplomowych w roku akademickim   2017/18
 7. Informacje z dokonanej weryfikacji efektów   kształcenia oraz weryfikacji prac dyplomowych za rok akademicki 2016/17–   prof. Zalewska-Meler
 8. Wyniki ocen pracowników za rok akademicki 2016/17
 9. Komunikaty i informacje
 10. Sprawy różne i wolne wnioski
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu   Pedagogiki w dniu 8 listopada 2017 r.
 12. Sprawy kadrowe
 13. Komunikaty i informacje
 14. Sprawy różne i wolne wnioski
 15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu   Pedagogiki w dniu 6 grudnia 2017 r.
 16. Sprawozdanie Dyrektora z działalności Instytutu   Pedagogiki
 17. Propozycja zmian do uchwały rekrutacyjnej 2018/19
 18. Komunikaty i informacje
 19. Sprawy różne i wolne wnioski
 20. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu   Pedagogiki w dniu 10 stycznia 2018 r.
 21. Komunikaty i informacje
 22. Sprawy różne i wolne wnioski

8 listopada 2017 r.

 

6 grudnia 2017 r.

 

10 stycznia 2018 r.

 

 

21   lutego 2018 r.

 

14 marca 2018 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu   Pedagogiki w dniu 21 lutego 2018 r.
 2. Komunikaty i informacje
 3. Sprawy różne i wolne wnioski
 4. Przyjęcie protokołu Rady Instytutu Pedagogiki w dniu   14 marca 2018 r.
 5. Propozycje uruchomienia kierunków i specjalności w IP do uchwały rekrutacyjnej w roku   akademickim 2019/2020
 6. Komunikaty i informacje
 7. Sprawy różne i wolne wnioski
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu   Pedagogiki w dniu 11 kwietnia 2018 r.
 9. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych II SPS i I SDS
 10. Komunikaty i informacje
 11. Sprawy różne i wolne wnioski
 12. Przyjęcie protokołu Rady Instytutu Pedagogiki w dniu   16 maja 2018 r.
 13. Komunikaty i informacje
 14. Sprawy różne i wolne wnioski

11 kwietnia 2018 r.

 

16 maja 2018 r.

 

6 czerwca 2018 r.

 

W razie konieczności powołania dodatkowego posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki, zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

Wszelkie sprawy kierowane do Rady Instytutu Pedagogiki, proszę dostarczyć do sekretariat Instytutu najpóźniej na 7 dni przed wskazanym terminem posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki

                                                                                  

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

                                                                                         dr Grzegorz Piekarski

Instytut / Rada Instytutu / Plan posiedzeń Rady Instytutu