Plan posiedzeń Rady Instytutu

Plan posiedzeń Rady Instytutu

PLAN POSIEDZEŃ

RADY INSTYTUTU PEDAGIGIKI

w roku akademickim 2018/2019

Data posiedzenia

24 października 2018 roku, godz. 9.00.

14 listopada 2018 roku, godz. 9.00.

5 grudnia 2018 roku, godz. 9.00.

9 stycznia 2019 roku, godz. 9.00.

 

20 lutego 2019 roku, . godz. 9.00.

13 marca 2019 roku, godz. 9.00.

3 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00.

15 maja 2019 roku, godz. 9.00.

5 czerwca 2019 roku, godz. 9.00.

W razie konieczności powołania dodatkowego posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki, zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

Wszelkie sprawy kierowane do Rady Instytutu Pedagogiki, proszę dostarczyć do sekretariat Instytutu najpóźniej na 7 dni przed wskazanym terminem posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki

                                                                                  

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

                                                                                         dr Grzegorz Piekarski

Instytut / Rada Instytutu / Plan posiedzeń Rady Instytutu