Skład Rady Instytutu

Skład Rady Instytutu

Skład Rady Instytutu Pedagogiki w roku akademickim 2018/19

  • dr Grzegorz Piekarski – Przewodniczący RI
  • dr Ewa Piotrów - Zastępca przewodniczącego RI
  • prof. dr hab. Lech Witkowski
  • prof. dr hab. Mirosław Patalon
  • dr hab. prof. AP Lucyna Preuss-Kuchta
  • dr hab. prof. AP Agnieszka Zalewska-Meler
  • dr hab. prof. AP Roman Tomaszewski
  • dr Zdzisław Piwoński
  • dr Jolanta Maciąg
  • dr Maria Aleksandrovich
Instytut / Rada Instytutu / Skład Rady Instytutu