Plany zajęć

PLANY ZAJĘĆ - PEDAGOGIKA

STUDIA STACJONARNE


Legenda do planów

Plik zawiera wykaz rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie:

  • N - oznacza studia niestacjonarne
  • S - oznacza studia stacjonarne
  • Moduł - zajęcia z modułu pedagogiczno - psychologicznego (nie dotyczy studentów kierunku Pedagogika)

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostały zaplanowane wg konkretnych dat.
W celu zapoznania się z planami zajęć na cały semestr, po otwarciu pliku należy przesunąć dolny pasek w przeglądarce w prawą stronę.


 

STUDIA NIESTACJONARNE

Legenda do planów

Plik zawiera wykaz rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie:

  • N - oznacza studia niestacjonarne
  • S - oznacza studia stacjonarne
  • Moduł - zajęcia z modułu pedagogiczno - psychologicznego (nie dotyczy studentów kierunku Pedagogika)

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostały zaplanowane wg konkretnych dat.
W celu zapoznania się z planami zajęć na cały semestr, po otwarciu pliku należy przesunąć dolny pasek w przeglądarce w prawą stronę.


 

Ważne informacje

Plany zajęć