Plany zajęć

Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Ważne informacje

 • Konsultacje z dr M. Obrycką
  odbędą się w dniu 19.09,
  w godz. 14.00 - 16.00 w sali 317.

 • Konsultacje z dr M. Jarecką - Żyluk
  odbędą się w dniach 20 i 26.09,
  w godz. 15.30 - 17.00 (sala 220).

 • Terminów egzaminów poprawkowych z przedmiotu:
  Propedeutyka pedagogiki na studiach stacj. i nstacj.
  1 termin - 18.07 (środa) godz. 12.00 s.508
  2 termin - 26.09. (środa) godz. 12.00 s. 215.

 

STUDIA STACJONARNE

Legenda do planów

Plik zawiera wykaz rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie:

 • N - oznacza studia niestacjonarne
 • S - oznacza studia stacjonarne
 • Moduł - zajęcia z modułu pedagogiczno - psychologicznego (nie dotyczy studentów kierunku Pedagogika)

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostały zaplanowane wg konkretnych dat.
W celu zapoznania się z planami zajęć na cały semestr, po otwarciu pliku należy przesunąć dolny pasek w przeglądarce w prawą stronę.

STUDIA NIESTACJONARNE

Legenda do planów

Plik zawiera wykaz rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie:

 • N - oznacza studia niestacjonarne
 • S - oznacza studia stacjonarne
 • Moduł - zajęcia z modułu pedagogiczno - psychologicznego (nie dotyczy studentów kierunku Pedagogika)

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostały zaplanowane wg konkretnych dat.
W celu zapoznania się z planami zajęć na cały semestr, po otwarciu pliku należy przesunąć dolny pasek w przeglądarce w prawą stronę.

Plany zajęć