Plany zajęć

PLANY ZAJĘĆ - PEDAGOGIKA | PRACA SOCJALNA

Terminarz zjazdów na semestr zimowy roku akad. 2017-18 PEDAGOGIKA [zobacz]

Terminarz zjazdów na semestr letni roku akad. 2017-18 PEDAGOGIKA [zobacz]


Terminarz zjazdów na semestr zimowy roku akad. 2017-18 PRACA SOCJALNA [zobacz]

STUDIA STACJONARNE

Uwaga Studenci SPS i SDS Pedagogika stacjonarne, Plany zajęć w dniu 20.10. br. zostały zaktualizowane


 

Wykłady ogólnouczelniane dla studentów AP
Uwaga! Studenci Akademii Pomorskiej, którzy mają w planie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do dokonania wyboru za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu. Zapisów na wybrany wykład ogólnouczelniany można dokonywać od 6 października 2017 roku.

Aktualna oferta znajduje się także pod adresem: https://www.apsl.edu.pl/120-uncategorized/878-uwaga-zmiany-w-ofercie-ogolnouczelnianej-semestr-zimowy-2017-2018

STUDIA NIESTACJONARNE


 • 01.Pedagogika niestacjonarne 06-08.10.html
 • 02.Pedagogika niestacjonarne 13-15.10.html
 • 03.Pedagogika niestacjonarne 20-22.10.html
 • 04.Pedagogika niestacjonarne 27-29.10.html
 • 05.Pedagogika niestacjonarne 03-05.11.html
 • 06. Pedagogika niestacjonarne 17-19.11.html
 • 07. Pedagogika niestacjonarne 24-26.11.html
 • 08. Pedagogika niestacjonarne 01-03.12.html
 • 09.Pedagogika niestacjonarne 08-10.12.html
 • 10.Pedagogika niestacjonarne 15-17.12.html
 • 11.Pedagogika niestacjonarne 12-14.01.html
 • 12.Pedagogika niestacjonarne 19-21.01.html
 • 13.Pedagogika niestacjonarne 26-28.01.html
 • Praca socjalna niestacjonarne sem. zimowy.pdf
 • Rozkład zajęć modułu pedagogiczno - psychologicznego stacjonarne i niestacjonarne.html
 • Terminarz zjazdów Pedagogika.doc
 • Terminarz zjazdów Praca socjalna.jpg
 • Terminarz zjazdów w sem. letni 2017-18 Praca socjlalna.doc
 •  

  Wykłady ogólnouczelniane dla studentów AP
  Uwaga! Studenci Akademii Pomorskiej, którzy mają w planie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do dokonania wyboru za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu. Zapisów na wybrany wykład ogólnouczelniany można dokonywać od 6 października 2017 roku.

  Aktualna oferta znajduje się także pod adresem: https://www.apsl.edu.pl/120-uncategorized/878-uwaga-zmiany-w-ofercie-ogolnouczelnianej-semestr-zimowy-2017-2018

  Ważne informacje

  • Uwaga II SDS n/st PWIP zaliczenie przedmiotu logopedia dr hab Anna Sobiecka, prof. AP
   - termin "zerowy" - 26 stycznia g. 18:00; Instytut Polonistyki ul. Arciszewskiego 22a; s. 50
   - termin w sesji egzaminacyjnej - 3 lutego g. 13:30; Instytut Pedagogiki ul. Westerplatte, s. 219

  • Zajęcia i konsultacje z dr A. Łagodą w dniu 17.01. br. zostają odwołane

  • Uwaga Studenci II SPS i I SDS Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne)
   Informujemy, że od dnia 16.01 do 31.01. br. możliwe jest już dokonywanie wyboru promotora.
   Wybór odbywał się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie "Wirtualnego Dziekanatu".
   Instrukcja wyboru promotora znajduje się tutaj.

  • Odwołuje się zajęcia z drm Łukaszem Wirkusem w terminie 12-19 stycznia 2018 r.

  • II SPS EEzJA (grupa wieczorowa)
   Zajęcia z mgr Danutą Rosą odbędą się 18.01.2018 r. w Pracowni Plasycznej, w godzinach 18.00-19.40

  • Terminy egzaminów z dr A. Łagodą
   - I SPS Pedagogika stacjonarne - 31.01. br. godz. 11.00, sala 317
   - I SPS Pedagogika niestacjonarne - 02.02.br. godz. 17.00, sala 317

  • Terminy egzaminów z dr A. Jaworską (studia stacjonarne/niestacjonarne)
   Studia niestacjonarne "Psychologia kliniczna" I SDS - 3 lutego godz. 12.10, sala 215
   Studia niestacjonarne "Psychologia kliniczna" II SDS - 3 lutego, godz. 12.30, sala 215
   Studia niestacjonarne "Elementy psychologii klinicznej" I SPS - 3 lutego, godz. 12.50, sala 215
   Studia stacjonarne "Psychologia kliniczna" I SPS - 30 stycznia godz. 8.30, sala 215
   Studia stacjonarne "Psychologia kliniczna" II SPS - 30 stycznia godz. 8.50, sala 215

  • Uwaga II SDS Pedagogika stacjonarne
   Seminarium magisterskie z prof. W. Kamińską w dniu 03.01.br. zostaje odwołane i przełożone na 19.01. br. na godz. 17.00 (sala 413)

  • Zmiana godzin zajęć z drm Wiesławem Lesnerem
   I SDS POWzPS - wtorki w godz.10.30-12.00 w sali 315
   II SDS POWzRes - wtorki w godz. 12.00-13.30 w sali 315

  • Zmiana terminów Proseminarium I SDS z dr Natalią Sokołowicz
   W styczniu zajęcia odbędą się w terminach 10.01 i 24.01 w godz. 13-50-15.25 w sali 317

  • Uwaga II SDS, PSYCHOPEDAGOGIKA, studia stacjonarne
   Zajęcia z prof. Moniką Jaworską-Witkowską planowane na 15.12 odbędą się 19.01

  • Uwaga II SPS, studia stacjonarne
   - zajęcia z prof. Moniką Jaworską-Witkowską planowane na 26.01 odbędą się 19.01
   - zajęcia z dr Anettą Jaworską planowane na 19.01 odbędą się 26.01

  • Uwaga I, II i III SPS Praca Socjalna stacjonarne
   Zajęcia z dr Sz. Dąbrowskim w dniu 08.12 br. zostają odwołane i przełożone na dzień:
   12.01. (I SPS) oraz
   19.01. (II SPS) oraz
   26.01 (III SPS)

  • Uwaga III SPS Praca Socjalna stacjonarne
   Zajęcia z mgr M. Maraszkiewiczem (Praktyka śródroczna z metodyką pracy socjalnej) w czwartki będzie realizowana w godz. 13.50 - 16.15

  • Uwaga I SDS EEzTP, studia niestacjonarne
   12-14.01.2018 dodano termin zjazdu.

  • Uwaga I SPS Praca socjalna stacjonarne
   Zajęcia z dr I. Figurską będę realizowane w sali 27 w budynku przy ul. Kozietulskiego

  • Zajęcia z mgr M. Nitką z I SPS Praca socjalna (stacjonarne) będę realizowane we wtorki w godz. 15.30 - 17.05 (s.318)

  • Zajęcia III SPS EEzJA z mgr K. Wyporską-Wawrzczak, z dnia 08.11.2017, zostają przeniesione na 24.01.2018, miejsce - Instytut Muzyki

  • Zajęcia II SPS, studia stacjonarne realizowane z drm S. Zdończykiem będą realizowane wg ustalonego terminarza w salch: 317 (w godz. 11.20-12.05) i 218 (od godz. 17.55)

  • Zajęcia z mgr J. Kamykowską w dniu 26.10 br. zostają przełożone na 25.01.2018.

  Plany zajęć