Plany zajęć

Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

PLANY ZAJĘĆ - PEDAGOGIKA

Terminarz zjazdów na semestr letni roku akad. 2017-18 PEDAGOGIKA [zobacz]


Terminarz zjazdów na semestr zimowy roku akad. 2017-18 PRACA SOCJALNA [zobacz]

STUDIA STACJONARNE

Uwaga Studenci kierunku Pedagogika SPS i SDS. Plan zajęć w dniu 05.03. br. uległ zmianom.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Legenda do planów

Plik zawiera wykaz rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie:

 • N - oznacza studia niestacjonarne
 • S - oznacza studia stacjonarne
 • Moduł - zajęcia z modułu pedagogiczno - psychologicznego (nie dotyczy studentów kierunku Pedagogika)

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostały zaplanowane wg konkretnych dat.
W celu zapoznania się z planami zajęć na cały semestr, po otwarciu pliku należy przesunąć dolny pasek w przeglądarce w prawą stronę.


 

Wykłady ogólnouczelniane dla studentów AP
Szanowni Studenci, informujemy, że od 19.02.2018 r. od godz. 8.00 można dokonywać w e- dziekanacie wyboru wykładu z oferty ogólnouczelnianej.
Oferta wraz z instrukcją wyboru znajduje się tutaj

STUDIA NIESTACJONARNE

Uwaga I SDS POW z PS i III SPS POWz Res. niestacjonarne oraz I i II SPS Pedagogika wczesnoszkolna. Plan zajęć uległ zmianom.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Legenda do planów

Plik zawiera wykaz rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie:

 • N - oznacza studia niestacjonarne
 • S - oznacza studia stacjonarne
 • Moduł - zajęcia z modułu pedagogiczno - psychologicznego (nie dotyczy studentów kierunku Pedagogika)

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostały zaplanowane wg konkretnych dat.
W celu zapoznania się z planami zajęć na cały semestr, po otwarciu pliku należy przesunąć dolny pasek w przeglądarce w prawą stronę.


Zajęcia i konsultacje z dr N. Sokołowicz w dniach 11 - 20.04 zostają odwołane

 

Wykłady ogólnouczelniane dla studentów AP
Szanowni Studenci, informujemy, że od 19.02.2018 r. od godz. 8.00 można dokonywać w e- dziekanacie wyboru wykładu z oferty ogólnouczelnianej.
Oferta wraz z instrukcją wyboru znajduje się tutaj

PODYPLOMOWE

Uwaga Słuchacze Podyplomowych Studiów w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego
Rozkład zajęć realizowanych w dniu 22.04 uległ zmianom. Prosimy o zapoznanie się z nimi


Ważne informacje

 • Terminów egzaminów poprawkowych z przedmiotu:
  Propedeutyka pedagogiki na studiach stacj. i nstacj.
  1 termin - 18.07 (środa) godz. 12.00 s.508
  2 termin - 26.09. (środa) godz. 12.00 s. 215.

 • Uwaga I SPS Pedagogika Stacjonarne i Niestacjonarne
  Informujemy o konieczności wyboru specjalności.  Spotkanie temu poświęcone odbędzie się:
  - na studiach stacjonarnych - 15.05 o godz. 16.20 w sali 317
  - studiach niestacjonarnych - 19.05 o godz. 10.30 w sali 215
  Deklaracja wyboru

 • Uwaga Studenci I lat SDS
  Zgodnie z procedurą wyboru przedmiotów wybieralnych spotkają się Państwo z opiekunem roku.
  Podczas spotkania opiekun przedstawi Państwu przedmioty ich specyfikę, by mogli Państwo dokonać wyboru. Przedmioty realizowane będą w semestrze zimowym (III) podczas II roku studiów.
  Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego

 • Uwaga I SPS Pedagogika stacjonarne
  Zajęcia z dr G. Piekarskim w dniu 08.03. br zostają odwołane.
  Termin ich odrobienia zostanie podany wkrótce.

 • Uwaga I SDS Pedagogika niestacjonarne
  Zajęcia z mgr D. Sej - Furmanek odbywać się będą w sali 26 w budynku przy ul. Arciszewskiego 22 d.

 • Uwaga II EEz JA (wieczorowe)
  Zajęcia z mgr D. Sej - Furmanek w czwartki będę realizowane w sali 19 w budynku przy ul. Arciszewskiego 22 a

Plany zajęć