Zebrania naukowe pracowników

Terminy Spotkań Naukowych
rok akademicki 2016/2017

Zakład Edukacji Wczesnej

05.04 – mgr Tomasz Dobrowolski – Analiza wstępna wyników badań do pracy doktorskiej

10.05 – mgr Mateusz Nitka – prezentacja wyników badań do pracy doktorskiej - Konferencje informatyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

08.06 – dr Jolanta Maciąg – Model konstruktywistyczny w edukacji wczesnoszkolnej

 

Zakład Historii Oświaty i Wychowania

 

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji

   Pracownia Metodologii Nauk o Edukacji

22 XI 2016 godz.16:00 (sala 508): dr Łukasz Androsiuk- Refleksja na temat książki: Teoria i praktyka gier komputerowych

24 I 2017 godz. 16:00 (sala 508): dr Ewa Murawska

 

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej

18 I 2017r. – dr hab. prof. AP Wanda Woronowicz – Aktualna problematyka badawcza, publikacje pracowników ZPOW za rok 2015-2016

22III 2017r. – dr Iwona Gumowska – Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów  z rodzin o zróżnicowanej strukturze

17 V 2017r. – dr Zdzisław  Piwoński – Prezentacja wyników badań nt. wyrażanych postaw młodzieży wobec wartości zawartych w podstawie programowej dla III etapu kształcenia

 

Zakład Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

   Pracownia Bioetyki

20 grudnia 2016 r., godz. 16:00 (sala 505b): dr hab. prof. AP R. Kozłowski, Niewzruszalność i nienaruszalność godności osoby ludzkiej

21 marca 2017 r., godz. 16:00 (sala 505b): dr A. Jaworska: Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych

26 kwietnia 2017 r., godz. 16:00(sala 505b): dr P. Kozłowski: Podmiotowy wymiar resocjalizacyjnej diagnozy funkcjonalnej - autorski kwestionariusz celów życiowych młodzieży

14 czerwca 2017 r, godz. 16:00 (sala 505b): dr E. Piotrów: Poczucie wykluczenia społecznego a poziom samokontroli osób odbywających karę pozbawienia wolności

 

Zakład Psychologii Ogólnej

22 listopada 2016, godz. 11.00-12.00, sala 315 Zakład Psychologii Akademii Pomorskiej oraz Eyetracking Solutions organizują spotkanie naukowe dotyczące wykorzystania Eye trackerów w badaniach, prof. Herbert Zoglowek, dr Maria Aleksandrowicz, dr Anna Koprowicz, dr Dominika Kurpiel, dr Piotr Próchniak, mgr Emilia Kardaś - Grodzicka, mgr Joanna Kamykowska, mgr Halszka Michalska

19 kwietnia 2017, godz. 12.00-13.00, sala 505-1, prezentacja wyników badań dot. rozprawy habilitacyjnej pt. „Osobowość tancerzy baletowych”, dr Maria Aleksandrowicz

17 maja 2017, godz. 12.00-13.00, sala 505-1, prezentacja wyników badań dot. rozprawy doktorskiej pt. „Bilans zysków i strat a wybrane zasoby osobiste rodziców zastępczych u progu starości”, mgr Emilia Kardaś - Grodzicka

21 czerwca 2017, godz. 12.00-13.00, sala 505-1, prezentacja nowej książki pt. „ Friluftsliv – a way of experiencing and learning in nature”, prof. Herbert Zoglowek

 

Zakład Pracy Socjalnej

3 grudnia 2016, g. 16.00 - dr Bogdan Ogrodnik: Filozofia organizmu A. N. Whiteheada w kontekście teoretycznych podstaw pracy socjalnej.

10 grudnia 2016, g. 14.00 - prof. MirosławPatalon: Praca socjalna w kontekście napięć międzyreligijnych.

24 marca 2017, g. 13.00 - dr Szymon Dąbrowski: Pedagogika powolności w kontekście pracy socjalnej.

2 czerwca 2017, g. 13.00 - prof. Wanda Kamińska: Coaching w pracy socjalnej.

Pracownicy / Zebrania naukowe pracowników