Wybór Proseminarium

Wybór Proseminarium

Lista grup proseminaryjnych 2017-2018 [zobacz]

Wykaz Prowadzących Proseminarium w semestrze zimowym 2017/18 wraz z limitami przyjęć [zobacz]

Procedura wyboru Proseminarium [zobacz]

Zainteresowania badawcze prowadzących proseminarium w roku akademickim 2017-18
dr. A. Apanel
dr G. Piekarski
dr M. Puchowska
dr E. Murawska
dr G. Durka
dr I. Gumowska
dr M. Jarecka-Żyluk
prof. R. Tomaszewski
prof. A. Zalewska-Meler
dr E. Piotrów
prof. W. Woronowicz
dr Marta Anna Sałapata
dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta
dr Natalia Sokołowicz
dr Izabela Stelmasiak


Wykaz grup seminaryjnych Pedagogika stacjonarne II SPS, I SDS - 2016-2017

 

 

 

 

 

 

Studenci / Wybór Proseminarium