Wybór Proseminarium

Wybór Proseminarium

We-need-you-write-now

Podajemy listę prowadzących PROSEMINARIUM (II SPS) i SEMINARIUM (I SDS) wraz z limitami przyjęć.
Prosimy zapoznać się z procedurą wyboru, która jest dostępna w pliku poniżej.

Procedura wyboru

PROSEMINARIUM
II SPS STACJONARNE 
Dr Z. Piwoński (11 osób)
Dr M. Obrycka (11 osób)
Dr M. Puchowska (11 osób)

II SPS NIESTACJONARNE 
Dr I. Stelmasiak (14 osób) 
Dr D. Kiełb-Grabarczyk(13 osób)
Prof. A. Zalewska-Meler (13 osób)
Dr J. Maciąg (14 osób)

 

SEMINARIUM
I SDS STUDIA STACJONARNE 
Prof. A. Zalewska-Meler (10 osób)
Dr G. Durka (9 osób)
dr Kiełb-Grabarczyk (9 osób)

I SDS STUDIA NIESTACJONARNE 
dr M.Aleksandrowicz(13 osób)
Prof. R. Tomaszewski (13 osób)
Dr J. Maciąg (13 osób)
Dr I. Stelmasiak (13 osób)

 


 

 

 

 

 

 

Studenci / Wybór Proseminarium/Seminarium