Studia podyplomowe, kursy, szkolenia

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Opłata semestralna: 1400 zł
Czas trwania: 3 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Podyplomowe Studia w Zakresie Przygotow. Pedagogicznego
Opłata semestralna: 1400 zł
Czas trwania: 3 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Podyplomowe Studia Socjoterapii
Opłata semestralna: 1400 zł
Czas trwania: 3 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Resocjalizacją
Opłata semestralna: 1200 zł
Czas trwania: 3 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną
Opłata semestralna: 1200 zł
Czas trwania: 3 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Zarządzanie pracą socjalną
Opłata semestralna: 1450 zł
Czas trwania: 2 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
Opłata semestralna: 1200 zł
Czas trwania: 3 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz na studia podyplomowe - [pobierz]
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Opłata semestralna: 1400 zł
Czas trwania: 3 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie
Opłata semestralna: 1400 zł
Czas trwania: 3 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Seksuologia kliniczna
Opłata semestralna: 2500 zł
Czas trwania: 4 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Podyplomowe Studia Doskonalące - Terapia Uzależnień z Prewencją Zachowań Ryzykownych
Opłata semestralna: 1350 zł
Czas trwania: 2 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawna nazwa Oligofrenopedagogika)
Opłata semestralna: 1800 zł
Czas trwania: 2 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
Mediacje i negocjacje w szkole
Opłata semestralna: 1300 zł
Czas trwania: 2 semestry
Opis studiów - [zobacz]
Podanie i kwestionariusz osobowy - [pobierz]
 
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Cena kursu: 120 zł
.
Studia Podyplomowe